Vinh lên đô thị loại I sau sáp nhập thị xã Cửa Lò và 4 xã của huyện Nghi Lộc

BT (Tổng hợp)
14/04/2024 - 11:16
Vinh lên đô thị loại I sau sáp nhập thị xã Cửa Lò và 4 xã của huyện Nghi Lộc

Bãi biển Cửa Lò nhìn từ trên cao. Ảnh: Thành Cường

4 xã Nghi Xuân, Phúc Thọ, Nghi Thái, Nghi Phong (huyện Nghi Lộc) và toàn bộ thị xã Cửa Lò sẽ sáp nhập vào thành phố Vinh. Cùng với sắp xếp đơn vị hành chính, Nghệ An đã xây dựng chương trình phát triển để thành phố Vinh trở thành đô thị loại I.

Theo phương án sắp xếp giai đoạn 2023 – 2025, Nghệ An thực hiện sắp xếp, sáp nhập 3 đơn vị hành chính cấp huyện được, gồm thị xã Cửa Lò, thành phố Vinh và huyện Nghi Lộc.

Trong đó, thị xã Cửa Lò (thuộc diện sắp xếp) sẽ nhập toàn bộ diện tích tự nhiên 29,12 km2 và 62.961 người dân, cùng 4 xã Nghi Xuân, Phúc Thọ, Nghi Thái, Nghi Phong (huyện Nghi Lộc) có diện tích tự nhiên 32,14 km2, quy mô dân số 42.642 người vào thành phố Vinh.

Kết quả sau khi sắp xếp thành phố Vinh sẽ có diện tích tự nhiên 166,25 km2 (đạt 110,83%), quy mô dân số 509.713 người (đạt 339,81%), có 36 đơn vị hành chính cấp xã gồm 27 phường và 9 xã.

Cùng với việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, Nghệ An đã xây dựng chương trình phát triển đô thị thành phố Vinh mở rộng và ngày 23/11/2023, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành quyết định phê duyệt chương trình phát triển đô thị thành phố Vinh đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050.

Vinh lên đô thị loại I sau sáp nhập thị xã Cửa Lò và 4 xã của huyện Nghi Lộc- Ảnh 1.

sau khi sắp xếp thành phố Vinh sẽ có diện tích tự nhiên 166,25 km2, quy mô dân số 509.713 người. Ảnh: VGP

Bên cạnh đó, tỉnh Nghệ An xây dựng Đề án đề nghị công nhận thành phố Vinh mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại I và Báo cáo đánh giá trình độ phát triển cơ sở hạ tầng của khu vực, dự kiến thành lập phường.

Tháng 1 vừa qua, Bộ Xây dựng đã tổ chức Đoàn công tác liên ngành khảo sát tại địa phương và có công văn thông báo kết luận của Đoàn về kiểm tra thực trạng phát triển đô thị thành phố Vinh mở rộng.

Ngày 4/3, UBND tỉnh Nghệ An đã có tờ trình gửi Bộ Xây dựng đề nghị thẩm định Đề án đề nghị công nhận thành phố Vinh mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại 1 và Báo cáo đánh giá trình độ phát triển cơ sở hạ tầng của khu vực dự kiến thành lập phường thuộc thành phố Vinh.

Hiện nay, Bộ Xây dựng đang gửi các cơ quan đơn vị có liên quan để phản biện và tổ chức hội đồng thẩm định thông qua đề án.

Đối với việc mở rộng địa giới hành chính và không gian đô thị thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đang xây dựng kế hoạch để tổ chức lấy ý kiến cử tri và trình các cấp có thẩm quyền thông qua. Dự kiến hoàn chỉnh hồ sơ trình Chính phủ trước ngày 15/6/2024.

Vinh lên đô thị loại I sau sáp nhập thị xã Cửa Lò và 4 xã của huyện Nghi Lộc- Ảnh 2.

Hồ điều hòa nằm trong công viên trung tâm, là "lá phổi xanh" của TP Vinh. Ảnh: Trung Nguyên

 Quy định về tiêu chí đô thị loại I 

Theo quy định tại Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016, tiêu chí xác định đô thị loại I như sau:

Vị trí, chức năng, vai trò, cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội:

+ Vị trí, chức năng, vai trò là trung tâm tổng hợp cấp quốc gia, cấp vùng hoặc cấp tỉnh về kinh tế, tài chính, văn hóa, giáo dục, đào tạo, du lịch, y tế, khoa học và công nghệ, đầu mối giao thông, giao lưu trong nước và quốc tế, có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của một vùng liên tỉnh hoặc cả nước;

+ Cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội đạt các tiêu chuẩn quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị quyết này.

Quy mô dân số:

+ Đô thị là thành phố trực thuộc trung ương: quy mô dân số toàn đô thị đạt từ 1.000.000 người trở lên; khu vực nội thành đạt từ 500.000 người trở lên;

+ Đô thị là thành phố thuộc tỉnh hoặc thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương: quy mô dân số toàn đô thị đạt từ 500.000 người trở lên; khu vực nội thành đạt từ 200.000 người trở lên.

Mật độ dân số toàn đô thị đạt từ 2.000 người/km2 trở lên; khu vực nội thành tính trên diện tích đất xây dựng đô thị đạt từ 10.000 người/km2 trở lên.

Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp toàn đô thị đạt từ 65% trở lên; khu vực nội thành đạt từ 85% trở lên.

Trình độ phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc, cảnh quan đô thị đạt các tiêu chuẩn quy định, cụ thể với đô thị loại I: 

+ Là trung tâm tổng hợp cấp quốc gia về kinh tế, tài chính, văn hóa, giáo dục, đào tạo, y tế, du lịch, khoa học và công nghệ, đầu mối giao thông, giao lưu trong nước và quốc tế, có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của một vùng liên tỉnh hoặc cả nước.

+ Là trung tâm tổng hợp cấp tỉnh về kinh tế, tài chính, văn hóa, giáo dục, đào tạo, y tế, du lịch, khoa học và công nghệ, đầu mối giao thông, giao lưu trong nước và quốc tế, có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của một vùng liên tỉnh.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm