• Mới cập nhật:
Tags:

võ văn thưởng

9 nội dung về trách nhiệm, quyền hạn của Bộ Chính trị trong công tác quản lý cán bộ

9 nội dung về trách nhiệm, quyền hạn của Bộ Chính trị trong công tác quản lý cán bộ
Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng thay mặt Bộ chính trị vừa ký ban hành Quy định số 80-QĐ/TW về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử.

Kết luận của Bộ Chính trị về thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18-NQ/TW

Kết luận của Bộ Chính trị về thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18-NQ/TW
Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã ký ban hành Thông báo Kết luận của Bộ Chính trị về thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Cụ thể hóa nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 thành chương trình cụ thể

Cụ thể hóa nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 thành chương trình cụ thể
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng nhanh chóng tổ chức tuyên truyền, nghiên cứu, học tập, quán triệt cho toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân thấm nhuần 4 Nghị quyết của Hội nghị TW 5.

Xây dựng tổ chức Hội Nhà báo thực sự là “ngôi nhà ấm tình đồng nghiệp”

Xây dựng tổ chức Hội Nhà báo thực sự là “ngôi nhà ấm tình đồng nghiệp”
Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020 - 2025) đã thành công tốt đẹp. Dự và chỉ đạo Đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã có bài phát biểu quan trọng. Báo PNVN trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Phát huy vai trò của báo chí-xuất bản trong định hướng tư tưởng chính trị, nhân cách, giá trị sống cao đẹp

Phát huy vai trò của báo chí-xuất bản trong định hướng tư tưởng chính trị, nhân cách, giá trị sống cao đẹp
Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng yêu cầu ngành tuyên giáo kịp thời chấn chỉnh hoạt động báo chí-xuất bản với phương châm “chủ động thông tin tích cực”; phát huy vai trò của báo chí-xuất bản trong tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; định hướng tư tưởng chính trị, nhân cách, giá trị sống cao đẹp...

Chống tiêu cực trong xây dựng pháp luật, không để xảy ra "tham nhũng chính sách"

Chống tiêu cực trong xây dựng pháp luật, không để xảy ra "tham nhũng chính sách"
Đây là nhấn mạnh của Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng tại Hội nghị triển khai thực hiện Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị về định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đi bầu cử tại TPHCM

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đi bầu cử tại TPHCM
Khoảng 7h sáng nay (23/5), Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã bỏ phiếu bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số số 71 tại trường Mầm non Sơn ca 15, quận Phú Nhuận, TPHCM.

Đưa Nghị quyết Đại hội Đảng XIII thành hiện thực sinh động trong cuộc sống

Đưa Nghị quyết Đại hội Đảng XIII thành hiện thực sinh động trong cuộc sống
Sáng 27/3, Ban Bí thư TƯ Đảng tổ chức khai mạc Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Ông Võ Văn Thưởng giữ chức Thường trực Ban Bí thư

Ông Võ Văn Thưởng giữ chức Thường trực Ban Bí thư
Tại Lễ công bố Quyết định phân công Ủy viên Bộ Chính trị sáng nay 6/2 tại trụ sở Trung ương Đảng, ông Võ Văn Thưởng được phân công giữ chức Thường trực Ban Bí thư.

Hôm nay chính thức diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

Hôm nay chính thức diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII
Hôm nay, 25/1/2021, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng chính thức diễn ra tại Thủ đô Hà Nội. Đại hội là sự kiện trọng đại của cả dân tộc với việc đề ra nhiệm vụ trong 5 năm tới; xác định phương hướng mục tiêu phát triển đến năm 2030 - dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng và tầm nhìn phát triển đến năm 2045 - thời điểm kỷ niệm 100 năm thành lập nước.
Xem thêm