• Mới cập nhật:
Tags:

vốn vay ủy thác

Thanh Hóa: Vốn vay ủy thác qua câp Hội giúp nâng đời sống vùng cao biên giới, bãi ngang ven biển

Thanh Hóa: Vốn vay ủy thác qua câp Hội giúp nâng đời sống vùng cao biên giới, bãi ngang ven biển
Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội (Chỉ thị số 40) ở Thanh Hóa trong 05 năm gặt hái nhiều kết quả; trong đó, các cấp Hội phụ nữ địa phương cho vay ủy thác, góp phần đã giảm được trên 47,1 nghìn hộ nghèo.

363.552 lượt hội viên phụ nữ Hưng Yên hưởng lợi từ tín dụng chính sách

363.552 lượt hội viên phụ nữ Hưng Yên hưởng lợi từ tín dụng chính sách
Ngày 28/11/2018, Đoàn công tác của NHCSXH do Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng, Ủy viên HĐQT làm Trưởng Đoàn, đã có buổi làm việc với đồng chí Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên BCH TW Đảng - Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hưng Yên, nhằm đánh giá tình hình thực hiện tín dụng chính sách trên địa bàn trong thời gian qua.

Hơn 813 tỷ đồng cho vay ủy thác tổ chức chính trị xã hội Quảng Bình

Hơn 813 tỷ đồng cho vay ủy thác tổ chức chính trị xã hội Quảng Bình
Năm qua, hơn 25 ngàn hộ gia đình nghèo, cận nghèo được tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi từ NHCSXH tỉnh Quảng Bình ủy thách cho vay qua các tổ chức chính trị - xã hội để phát triển sản xuất, kinh doanh, xóa đói giảm nghèo.

Hỗ trợ vay vốn ưu đãi hơn 2 triệu lượt hộ nghèo trong năm 2017

Hỗ trợ vay vốn ưu đãi hơn 2 triệu lượt hộ nghèo trong năm 2017
Cả năm 2017, Ngân hàng Chính sách xã hội đã cho vay vốn ưu đãi cho hơn 2 triệu lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách với số vốn hơn 55 ngàn tỷ đồng; góp phần giúp gần 400 nghìn hộ vượt qua ngưỡng nghèo.

2,6 triệu hộ phụ nữ nghèo được vay vốn ưu đãi

2,6 triệu hộ phụ nữ nghèo được vay vốn ưu đãi
Đến hết tháng 7/2017, nguồn vốn Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay ủy thác qua Hội LHPNVN đạt dự nợ hơn 64 ngàn tỷ đồng, với hơn 71 ngàn tổ tiết kiệm vay vốn; cao nhất trong 4 tổ chức chính trị - xã hội.