• Mới cập nhật:

Xã hội

Hơn 813 tỷ đồng cho vay ủy thác tổ chức chính trị xã hội Quảng Bình

15/01/2018 - 16:10 (GMT+7)
Năm qua, hơn 25 ngàn hộ gia đình nghèo, cận nghèo được tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi từ NHCSXH tỉnh Quảng Bình ủy thách cho vay qua các tổ chức chính trị - xã hội để phát triển sản xuất, kinh doanh, xóa đói giảm nghèo.
nhcsxh-quang-binh.jpg
NHCSXH tỉnh Quảng Bình và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh ký giao ước thi đua 

 

Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Quảng Bình và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn vừa tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động ủy thác cho vay năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 và ký giao ước thi đua giữa NHCSXH và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh.

Theo báo cáo tổng kết, năm 2017, chất lượng hoạt động ủy thác cho vay qua các tổ chức chính trị - xã hội như Hội LHPN, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Nông dân… được nâng lên, góp phần để hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả nổi bật. Đến nay, toàn tỉnh có hơn 2.331 Tổ tiết kiệm và vay vốn với trên 86.337 thành viên. Trong năm, tổng nguồn vốn huy động được trên 231 tỷ đồng; doanh số cho vay các chương trình ủy thác đạt 813 tỷ đồng với trên 25.000 lượt khách hàng vay.

Tổng dư nợ các chương trình ủy thác đạt 2.756 tỷ đồng, tăng 180 tỷ đồng so với đầu năm. Nhờ làm tốt công tác củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng, thực hiện thông báo nợ đến hạn và kế hoạch xử lý nợ đến hạn kịp thời nên cuối năm 2017 nợ quá hạn và khoanh nợ các chương trình cho vay ủy thác 5,3 tỷ đồng, giảm so với đầu năm 1,9 tỷ đồng. Để tiếp tục phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác cho vay cũng như nâng cao chất lượng hoạt động của các Tổ tiết kiệm và vay vốn, năm 2018, NHCSXH và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh chú trọng thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; đẩy mạnh huy động vốn từ cộng đồng dân cư, thực hiện tốt các giải pháp xử lý nợ; củng cố chất lượng hoạt động tại Điểm giao dịch xã, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác tín dụng, tổ chức hội các cấp, ban quản lý và thành viên Tổ tiết kiệm và vay vốn…

Tại Hội nghị, trên cơ sở các ý kiến thảo luận của các đơn vị về kế hoạch thực hiện, các chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể, NHCSXH và Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh và Tỉnh đoàn đã tiến hành Ký giao ước thi đua năm 2018, trong đó tập trung phấn đấu hoàn thành xuất sắc công tác ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm
Xem thêm