Tags:

xanh từ sản xuất đến tiêu dùng

Làm gì để xanh từ sản xuất đến tiêu dùng?

Làm gì để xanh từ sản xuất đến tiêu dùng?

Hội LHPN Hà Nội vừa phối hợp với Công ty cổ phần Nông nghiệp sạch tổ chức tập huấn theo hình thức trực tuyến "Sản xuất nông nghiệp xanh, tiêu dùng sản phẩm sạch vì sức khỏe cộng đồng".