5 đề xuất của Hội LHPN Việt Nam nhằm tăng cường vai trò của phụ nữ trong xây dựng và củng cố hòa bình

Hải Yến
16/08/2022 - 12:20
5 đề xuất của Hội LHPN Việt Nam nhằm tăng cường vai trò của phụ nữ trong xây dựng và củng cố hòa bình

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Trần Lan Phương phát biểu tại Diễn đàn sáng 16/8

Hội LHPN Việt Nam mong muốn tiếp tục trao đổi kinh nghiệm và đồng hành cùng với các cơ quan, tổ chức để tăng cường vai trò của phụ nữ trong xây dựng và củng cố hòa bình, thúc đẩy chương trình nghị sự về Phụ nữ, Hoà bình và An ninh.

Diễn đàn "Thúc đẩy chương trình nghị sự Phụ nữ, Hòa bình và An ninh: Vai trò của các tổ chức phụ nữ" do Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) tổ chức đã diễn ra sáng 16/8.

Tại diễn đàn, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Trần Lan Phương cho biết, trong thời gian tới, Hội LHPN Việt Nam mong muốn được tiếp tục trao đổi kinh nghiệm và đồng hành cùng với các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế để thực thi hiệu quả các hoạt động, sáng kiến, nhằm tăng cường vai trò cũng như sự tham gia thiết thực, hiệu quả của phụ nữ trong xây dựng và củng cố hòa bình, góp phần thúc đẩy chương trình nghị sự về Phụ nữ, Hoà bình và An ninh. Thay mặt lãnh đạo Hội LHPN Việt Nam, Phó Chủ tịch Trần Lan Phương đã đưa ra một số đề xuất:

Thứ nhất, cần thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa việc xây dựng nền văn hóa hòa bình, trong đó chú trọng tới việc xây dựng nhận thức, thái độ và hành vi quý trọng hòa bình, phê phán và loại bỏ bạo lực, giải quyết các tranh chấp trong xã hội và gia đình trên cơ sở pháp quyền và tôn trọng lẫn nhau, đề cao lối sống nhân văn và văn minh. Phát huy vai trò của phụ nữ trong giáo dục, kiến tạo văn hóa hòa bình; đẩy mạnh nội hàm vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới, phòng chống bạo lực trong gia đình, xã hội.

Thứ hai, tuyên truyền nâng cao nhận thức về vấn đề phụ nữ, hòa bình và an ninh theo nghĩa rộng, không chỉ ở khía cạnh an ninh truyền thống mà cả ở khía cạnh phi truyền thống như biến đổi khí hậu, dịch bệnh, an ninh, an toàn trên không gian mạng để huy động sự chung tay trong các nỗ lực ứng phó.

Thứ ba, tăng cường ghi nhận và nâng cao hiệu quả sự đóng góp của phụ nữ đối với hòa bình, an ninh ở các cấp độ: quốc gia, khu vực và quốc tế. Tiếp tục thúc đẩy vấn đề phụ nữ trong các chương trình nghị sự khu vực và quốc tế. Tăng cường huy động nguồn lực và ứng dụng công nghệ thông tin cho các sáng kiến về phụ nữ, hòa bình và an ninh.

Thứ tư, tăng cường chia sẻ kinh nghiệm, sáng kiến quốc tế về thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững, trong đó có các vấn đề về phụ nữ, hòa bình và an ninh.

Thứ năm, phát huy hơn nữa vai trò của phụ nữ trong đối ngoại, giao lưu nhân dân, hội nhập quốc tế, cụ thể như: tăng cường sự hiện diện của phụ nữ trong các cơ quan đại diện ngoại giao, các lực lượng làm đối ngoại của quốc gia cũng như các tổ chức khu vực và quốc tế.

5 đề xuất của Hội LHPN Việt Nam nhằm tăng cường vai trò của phụ nữ trong xây dựng và củng cố hòa bình - Ảnh 1.

Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga (thứ 3 từ phải qua) cùng các đại biểu tham dự Diễn đàn sáng 16/8

Nhiều hoạt động thúc đẩy Chương trình Nghị sự Phụ nữ, Hòa bình, An ninh

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Trần Lan Phương cũng chia sẻ một số hoạt động của Hội LHPN Việt Nam trong việc tăng cường vai trò trong việc thúc đẩy Chương trình Nghị sự Phụ nữ, Hòa bình, An ninh. Cụ thể, Hội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống, hướng tới xây dựng người phụ nữ phát triển toàn diện, phụ nữ thời đại mới có đạo đức, có tri thức, có sức khoẻ, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội.

Hội đã khởi xướng, vận động xã hội thực hiện chủ đề "An toàn cho phụ nữ và trẻ em"; Các cấp Hội đã chủ động quan tâm chăm lo sức khoẻ và đời sống cho hội viên, phụ nữ và trẻ em vượt qua những khó khăn của đại dịch Covid-19. Chương trình "Triệu phần quà san sẻ yêu thương" đã vận động đạt gần 13 triệu USD (298 tỷ đồng), tương đương 992.500 phần quà; Chương trình "Mẹ đỡ đầu" đã vận động, kết nối, hỗ trợ đỡ đầu cho 10.937 trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có hơn 2.000 trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19 với tổng kinh phí vận động được gần 1,9 triệu USD (43 tỷ đồng)…

Các hoạt động xã hội, từ thiện, "đền ơn, đáp nghĩa", hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, bảo vệ môi trường cũng được Hội LHPN Việt Nam quan tâm thực hiện.

Hội đã đề xuất thành công lồng ghép giới vào các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, cũng như chủ trì thực hiện một số đề án của Chính phủ nhằm giúp phụ nữ nâng cao quyền năng… Hội LHPN Việt Nam tích cực tham gia xây dựng, giám sát, phản biện xã hội các văn bản pháp luật, chính sách liên quan tới phụ nữ và bình đẳng giới; ban hành Nghị quyết về hỗ trợ phụ nữ hội nhập quốc tế đến năm 2030…

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm