• Mới cập nhật:

Xã hội

'5 nhất' trong ủy thác cho vay qua Hội LHPNVN

09/02/2017 - 09:20 PM
Ngày 9/2, Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam và 4 tổ chức chính trị - xã hội tổ chức Hội nghị giao ban Ủy thác cho vay vốn đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách năm 2017.
Mở đầu hội nghị, ông Dương Quyết Thắng, Tổng Giám đốc NHCSXHVN, đã tặng hoa, chúc mừng Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPNVN Nguyễn Thị Thu Hà được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm kiêm giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị NHCSXHVN theo Quyết định 51/QĐ-TTg ngày 13/1/2017.
Mở đầu hội nghị, ông Dương Quyết Thắng, Tổng Giám đốc NHCSXHVN, đã tặng hoa, chúc mừng Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPNVN Nguyễn Thị Thu Hà được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm kiêm giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị NHCSXHVN theo Quyết định 51/QĐ-TTg ngày 13/1/2017.
Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Hội LHPNVN Nguyễn Thị Thu Hà khẳng định trong thời gian tới, hoạt động ủy thác cho vay sẽ tập trung vào phụ nữ nghèo, đặc biệt là phụ nữ nghèo vùng sâu, vùng xa, dân tộc thiểu số và đối tượng chính sách. Đồng thời đề xuất NHCSXHVN tăng cường tập huấn cho các tổ vay vốn ở cơ sở; cùng xây dựng, mở rộng nội dung sinh hoạt các tổ vay vốn; tăng cường giám sát nhằm giảm tình trạng chiếm dụng vốn ở các địa phương...
Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Hội LHPNVN Nguyễn Thị Thu Hà khẳng định trong thời gian tới, hoạt động ủy thác cho vay sẽ tập trung vào phụ nữ nghèo, đặc biệt là phụ nữ nghèo vùng sâu, vùng xa, dân tộc thiểu số và đối tượng chính sách. Đồng thời đề xuất NHCSXHVN tăng cường tập huấn cho các tổ vay vốn ở cơ sở; cùng xây dựng, mở rộng nội dung sinh hoạt các tổ vay vốn; tăng cường giám sát nhằm giảm tình trạng chiếm dụng vốn ở các địa phương...
Ông Dương Quyết Thắng, Tổng Giám đốc NHCSXHVN, khẳng định: Hoạt động ủy thác cho vay vốn đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách thông qua Hội LHPNVN đạt được nhiều kết quả đáng mừng.
Ông Dương Quyết Thắng, Tổng Giám đốc NHCSXHVN, khẳng định: Hoạt động ủy thác cho vay vốn đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách thông qua Hội LHPNVN đạt được nhiều kết quả đáng mừng.
Bảng số liệu kết quả ủy thác cho vay tín dụng của từng tổ chức chính trị - xã hội cho thấy: Trong 4 tổ chức chính trị - xã hội (Hội Nông dân, Hội LHPN, Hội Cựu chiến binh và Đoàn TNCSHCM) thì Hội LHPNVN đứng thứ nhất về số tổ tiết kiệm vay vốn, số hộ vay vốn, tổng dư nợ, mức tăng tổng dư nợ và tỷ lệ nợ quá hạn thấp nhất.
Bảng số liệu kết quả ủy thác cho vay tín dụng của từng tổ chức chính trị - xã hội cho thấy: Trong 4 tổ chức chính trị - xã hội (Hội Nông dân, Hội LHPN, Hội Cựu chiến binh và Đoàn TNCSHCM) thì Hội LHPNVN đứng thứ nhất về số tổ tiết kiệm vay vốn, số hộ vay vốn, tổng dư nợ, mức tăng tổng dư nợ và tỷ lệ nợ quá hạn thấp nhất.
Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về nhiệm vụ trong thời gian tới, trong đó tập trung vào giải pháp giảm tình trạng nợ quá hạn, nợ xấu; tăng cường quỹ tiết kiệm, huy động nguồn lực; nâng cao năng lực, nghiệp vụ của tổ vay vốn ở địa phương…
Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về nhiệm vụ trong thời gian tới, trong đó tập trung vào giải pháp giảm tình trạng nợ quá hạn, nợ xấu; tăng cường quỹ tiết kiệm, huy động nguồn lực; nâng cao năng lực, nghiệp vụ của tổ vay vốn ở địa phương…
Ý kiến của bạn
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm
Xem thêm