• Mới cập nhật:
Tags:

ủy thác cho vay

Hội LHPNVN tiếp tục giữ vững '5 nhất' ủy thác cho vay

Hội LHPNVN tiếp tục giữ vững '5 nhất' ủy thác cho vay
Ngày 18/1, NHCSXH và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức hội nghị giao ban hoạt động ủy thác năm 2018; trong đó Hội LHPNVN tiếp tục giữ vững vị trí “5 nhất” trong hoạt động ủy thác cho vay qua các tổ chức chính trị - xã hội; cho thấy chất lượng tín dụng và sử dụng vốn vay của phụ nữ đạt hiệu quả cao.

Hội LHPNVN tiếp tục dẫn đầu về ủy thác cho vay vốn hộ nghèo

Hội LHPNVN tiếp tục dẫn đầu về ủy thác cho vay vốn hộ nghèo
Hội nghị giao ban Ngân hàng chính sách và các tổ chức chính trị - xã hội chiều 25/1, Hội LHPNVN tiếp tục dẫn đầu nhiều tiêu chí về việc thực hiện ủy thác cho vay vốn hộ nghèo và các đối tượng chính sách.

'5 nhất' trong ủy thác cho vay qua Hội LHPNVN

'5 nhất' trong ủy thác cho vay qua Hội LHPNVN
Ngày 9/2, Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam và 4 tổ chức chính trị - xã hội tổ chức Hội nghị giao ban Ủy thác cho vay vốn đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách năm 2017.