• Mới cập nhật:
Tags:

bảo vệ trẻ em trực tuyến

Mỗi năm 2.000 trẻ bị xâm hại mới chỉ là ‘phần nổi’

Mỗi năm 2.000 trẻ bị xâm hại mới chỉ là ‘phần nổi’
Con số 2.000 trẻ bị xâm hại mỗi năm được đánh giá chỉ là phần nổi của tệ nạn nhức nhối này hiện nay bởi có một thực tế là những vụ xâm hại trẻ em chỉ khi chạm ngưỡng hình sự mới bị phát hiện, xử lý.

Trẻ em bị xâm hại trên internet - nguy cơ hiện hữu

Trẻ em bị xâm hại trên internet - nguy cơ hiện hữu
Theo báo cáo của UNCEF năm 2017, trên thế giới cứ 3 người dùng internet có 1 người là trẻ em. Cùng với việc mở ra cơ hội cho trẻ khuyết tật, trẻ em dân tộc thiểu số thì nguy cơ trẻ bị xâm hại trên internet là rất lớn.