• Mới cập nhật:

Luật và Đời

Bệnh viện E cần làm rõ thông tin bác sĩ Phó khoa ký giấy nghỉ việc hưởng BHXH

Linh Trần 13/12/2021 - 14:38 (GMT+7)

Bệnh viện E (Hà Nội)

Viện Đo lường Việt Nam đã có văn bản gửi Thanh tra Bộ Y tế và Bệnh viện E (Hà Nội) đề nghị xác minh thông tin cán bộ được cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH.

Trong văn bản gửi các cơ quan chức năng, Viện Đo lường Việt Nam cho biết, hiện đơn vị đang thực hiện quy trình xử lý kỷ luật viên chức đối với ông N.H.T (Viện Đo lường Việt Nam). Tuy nhiên, trong thời gian xử lý kỷ luật, ông T. liên tục cung cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH do Bệnh viện E cấp (một giấy cấp ngày 11/11/2021 và một giấy cấp ngày 3/12/2021).

Theo Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH do Bệnh viện E cấp cho bệnh nhân N.H.T ngày 3/12/2021, bác sĩ Nguyễn Trần Trung ký với vai trò là người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh. Tuy nhiên, cũng tại Giấy chứng nhận này, bác sĩ Nguyễn Trần Trung cũng là người ký xác nhận với vai trò là Thủ trưởng đơn vị.

Lãnh đạo Viện Đo lường Việt Nam cũng cho biết, ngoài trường hợp trên, còn một số nhân viên của Viện cũng nộp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH do Bệnh viện E cấp.

Lãnh đạo Viện Đo lường Việt Nam cho rằng, việc bác sĩ Nguyễn Trần Trung là Phó khoa, không phải là thủ trưởng đơn vị nên việc ký này là không đúng thẩm quyền.  

Do đó, Viện Đo lường Việt Nam đề nghị Thanh tra Bộ Y tế và Bệnh viện E xác minh tính hợp pháp và quy trình cấp các giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm đối với ông T.

Trao đổi với PNVN, lãnh đạo Thanh tra Bộ Y tế cho biết, đơn vị đã nhận được văn bản của Viện Đo lường Việt Nam đề nghị xác minh việc cấp giấy nghỉ hưởng BHXH của Bệnh viện E. Hiện tại, đơn vị đang giao cho phòng chuyên môn xác minh quy trình cấp phép nghỉ ốm của Bệnh viện E đối với một số bệnh nhân của Viện Đo lường Việt Nam.

Theo luật gia Trần Nhật Minh, việc cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH được thực hiện theo Điều 20, Thông tư 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 quy định chi tiết thi hành Luật BHXH và Luật An toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế.

Theo đó, việc cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH phải do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được cấp giấy phép hoạt động cấp; Người hành nghề làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh này được ký giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội theo phân công của người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đó; Người hành nghề làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được cấp giấy phép hoạt động được ký giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội;

Theo hướng dẫn tại phụ lục 7 của Thông tư 56, thì người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc người được người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ủy quyền được ký và đóng dấu của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đó. Trường hợp người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc người được người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ủy quyền được ký và đóng dấu đồng thời là người khám bệnh thì người đó chỉ cần ký và đóng dấu ở phần này và không phải ký tên ở Phần y, bác sĩ khám chữa bệnh nhưng vẫn phải ghi ngày, tháng, năm cấp. 

PV Báo PNVN đã đặt lịch làm việc với Bệnh viện E để làm rõ các vấn đề trên. Phía Bệnh viện E đã tiếp nhận và cho biết sẽ kiểm tra, thông tin lại với báo chí ngay khi có thông tin.
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm
Xem thêm