Tags:

bộ chính trị

Bổ nhiệm Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình làm Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản

Bổ nhiệm Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình làm Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản

Ông Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, được Bộ Chính trị quyết định điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản.

Kết luận của Bộ Chính trị về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ

Kết luận của Bộ Chính trị về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ

Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai đã ký ban hành Kết luận số 72-KL/TW ngày 23/2/2024 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, ngày 16/1/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Bộ Chính trị: Hoàn thiện chế độ tiền lương với vận động viên, huấn luyện viên thể thao

Bộ Chính trị: Hoàn thiện chế độ tiền lương với vận động viên, huấn luyện viên thể thao

Bộ Chính trị yêu cầu bổ sung, hoàn thiện chế độ, chính sách đào tạo, bồi dưỡng, chăm sóc y tế, nhà ở, tiền lương, trợ cấp, ưu đãi khác đối với vận động viên, huấn luyện viên, nhân tài trong lĩnh vực thể dục, thể thao.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật, đề nghị kỷ luật nhiều cán bộ các tỉnh Bắc Ninh, Lâm Đồng

Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật, đề nghị kỷ luật nhiều cán bộ các tỉnh Bắc Ninh, Lâm Đồng

Trong các ngày 24 và 25/01/2024, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 36. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp.

Phó Bí thư Đà Nẵng giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam

Phó Bí thư Đà Nẵng giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng được Bộ Chính trị điều động, phân công tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam nhiệm kỳ 2020-2025.

Quy định mới về quy trình kiểm tra của Bộ Chính trị và Ban Bí thư

Quy định mới về quy trình kiểm tra của Bộ Chính trị và Ban Bí thư

Ngày 4/1/2024, Bộ Chính trị ban hành Quyết định số 139-QĐ/TW ban hành Quy trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Quyết định số 173-QĐ/TW, ngày 08/7/2008 của Bộ Chính trị khóa X ban hành Quy trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Bộ Chính trị chỉ đạo đổi mới chính sách tiền lương, đãi ngộ, thu hút giáo viên

Bộ Chính trị chỉ đạo đổi mới chính sách tiền lương, đãi ngộ, thu hút giáo viên

Tiếp tục đổi mới chính sách tiền lương, tuyển dụng, sử dụng, đãi ngộ, thu hút, bảo đảm điều kiện cần thiết để giáo viên thực hiện tốt nhiệm vụ; có chính sách khuyến khích, ưu đãi đối với giáo viên công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, cơ sở giáo dục chuyên biệt.

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và xã hội

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và xã hội

Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai đã ký ban hành Chỉ thị số 27-CT/TW (ngày 25/12/2023) của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Đảng đoàn Quốc hội và Ban cán sự Đảng Chính phủ họp về Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

Đảng đoàn Quốc hội và Ban cán sự Đảng Chính phủ họp về Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

Chiều 17/10, Hội nghị Đảng đoàn Quốc hội với Ban cán sự Đảng Chính phủ về Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV đã diễn ra tại Nhà Quốc hội.

Công nghệ thông tin phát huy hiệu quả trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Công nghệ thông tin phát huy hiệu quả trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Theo Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy, điểm mới trong công tác tuyên truyền thời gian qua là việc phát huy hiệu quả của hệ thống công nghệ thông tin trên không gian mạng trong bảo vệ an ninh Tổ quốc.