• Mới cập nhật:
Tags:

bộ chính trị

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6
Hội nghị có ý nghĩa quan trọng nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, đảng viên trong việc triển khai thực hiện các quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của các văn kiện Hội nghị Trung ương 6.

Tạo chuyển biến có tính đột phá trong phát triển Vùng đồng bằng sông Hồng

Tạo chuyển biến có tính đột phá trong phát triển Vùng đồng bằng sông Hồng
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu Đảng đoàn Quốc hội, Ban cán sự Đảng Chính phủ cần ráo riết chỉ đạo, khẩn trương xây dựng, ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết 30. Theo đó, chương trình hành động phải bám sát các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo và nội dung của Nghị quyết, bảo đảm sát hợp với từng địa phương trong Vùng và tiểu vùng.

Phát triển vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải Trung bộ: Liên kết vùng phải trở thành tư duy chủ đạo

Phát triển vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải Trung bộ: Liên kết vùng phải trở thành tư duy chủ đạo
Ngày 16/11, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh Vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Ông Tập Cận Bình tái đắc cử Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc

Ông Tập Cận Bình tái đắc cử Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc
Sáng 23/10, tại phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XX, ông Tập Cận Bình đã được bầu làm Tổng Bí thư nhiệm kỳ thứ ba liên tiếp kể từ Đại hội lần thứ XVIII Đảng Cộng sản Trung Quốc năm 2012.

Triển khai nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

Triển khai nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Nam
Đây là Hội nghị thứ 4 được Bộ Chính trị tổ chức nhằm tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân cả nước cũng như các địa phương trong vùng, sớm đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương thi hành kỷ luật nhiều cán bộ

Ủy ban Kiểm tra Trung ương thi hành kỷ luật nhiều cán bộ
Ông Phùng Xuân Nhạ, nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, vừa bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị xem xét, thi hành kỷ luật tại họp Kỳ thứ 21 của Ủy ban.

3 diện cán bộ được bồi dưỡng ở nước ngoài theo kết luận của Bộ chính trị

3 diện cán bộ được bồi dưỡng ở nước ngoài theo kết luận của Bộ chính trị
“Quy chế bồi dưỡng cán bộ theo Kết luận số 39-KL/TW, ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về chủ trương bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước” ban hành và có hiệu lực từ ngày 5/10/2022. Theo đó, đối tượng được cử đi bồi dưỡng theo hình thức: Ngắn hạn, trung hạn và bồi dưỡng ngoại ngữ.

Toàn văn phát biểu bế mạc hội nghị Trung ương 6 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Toàn văn phát biểu bế mạc hội nghị Trung ương 6 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Sau 7 ngày (từ 3-9/10/2022) làm việc, sáng 9/10, Hội nghị Trung ương 6 (Khóa XIII) họp phiên bế mạc và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu quan trọng. Báo PNVN xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư.

Khắc phục tình trạng cán bộ vừa mới bổ nhiệm đã vi phạm

Khắc phục tình trạng cán bộ vừa mới bổ nhiệm đã vi phạm
Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng, đặc biệt là người đứng đầu thực hiện nghiêm các văn bản liên quan đến công tác tổ chức cán bộ. Đây là cơ sở để xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm với nhiệm vụ, đồng thời khắc phục tình trạng cán bộ vừa mới được bổ nhiệm đã vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước.

9 nội dung về trách nhiệm, quyền hạn của Bộ Chính trị trong công tác quản lý cán bộ

9 nội dung về trách nhiệm, quyền hạn của Bộ Chính trị trong công tác quản lý cán bộ
Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng thay mặt Bộ chính trị vừa ký ban hành Quy định số 80-QĐ/TW về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử.
Xem thêm