• Mới cập nhật:

Luật và Đời

Cách tính thời gian để hưởng các chế độ với giáo viên ở vùng khó

Luật gia Bách Việt 28/07/2020 - 20:20 (GMT+7)

Ảnh minh họa

"Chúng tôi là nhóm giáo viên công tác tại khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn thuộc diện được hưởng phụ cấp công tác lâu năm. Theo quy định, chúng tôi được hưởng một số khoản phụ cấp, trợ cấp. Chúng tôi có băn khoăn về cách tính thời gian để hưởng các chế độ này như thế nào? Theo năm học? Theo tháng hay theo năm công tác thực tế?", Trangnguyen...@gmail.com

Trả lời:

Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 8/10/2019 quy định về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. 

Theo đó, nếu các bạn là giáo viên trường công lập được tuyển dụng vào biên chế và đang thực hiện chế độ hợp đồng làm việc của viên chức thì sẽ được hưởng các chế độ phụ cấp, trợ cấp nêu tại nghị định này như phụ cấp thu hút, phụ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, trợ cấp lần đầu, phụ cấp ưu đãi theo nghề...

Thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn là tổng thời gian làm việc có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (nếu có thời gian đứt quãng mà chưa hưởng chế độ bảo hiểm xã hội thì được cộng dồn), gồm: Thời gian làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội; thời gian làm việc trong Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và cơ yếu.

Về cách tính thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, khoản 2, điều 13 Nghị định hướng dẫn như sau:

Tính theo tháng: Trường hợp có từ 50% trở lên thời gian trong tháng thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo chế độ làm việc do cơ quan có thẩm quyền quy định thì được tính cả tháng; trường hợp có dưới 50% thời gian trong tháng thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì không tính.

Đối với nhà giáo đạt từ 50% định mức giờ giảng trong tháng trở lên thì được tính cả tháng; thời gian nghỉ hè được hưởng lương đối với nhà giáo theo chế độ quy định của cơ quan có thẩm quyền thì được tính hưởng phụ cấp thu hút và phụ cấp ưu đãi theo nghề.

Tính theo năm: Dưới 03 tháng thì không tính; Từ đủ 03 tháng đến đủ 06 tháng thì được tính bằng 1/2 (một phần hai) năm công tác; Trên 06 tháng thì được tính bằng 01 năm công tác.

Nghị định cũng quy định thời gian không được tính hưởng các chế độ phụ cấp, trợ cấp quy định tại Nghị định này, gồm:

+ Thời gian đi công tác, làm việc, học tập không ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ 01 tháng trở lên;

+ Thời gian nghỉ việc không hưởng lương liên tục từ 01 tháng trở lên;

+ Thời gian nghỉ việc hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội;

+ Thời gian bị tạm đình chỉ công tác, thời gian bị tạm giữ, tạm giam.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm
Xem thêm