• Mới cập nhật:

Xã hội

Cần xây dựng chính sách ưu tiên đào tạo nhà khoa học nữ

GS.TS. Nguyễn Thị Lan, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam 09/03/2022 - 11:30 (GMT+7)

GS.TS. Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam, được trao Giải thưởng Kovalevskaia năm 2018

Trong kế hoạch đào tạo đội ngũ nữ trí thức nói chung, nhất là đội ngũ nhà khoa học nữ trẻ, cần tạo điều kiện cho những người có năng lực chuyên môn giỏi đạt được học vị sau đại học...

Để phát huy tối đa vai trò của phụ nữ trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học trong nông nghiệp công nghệ cao, tôi có một số đề xuất sau:

Đối với Nhà nước: Cần xây dựng chính sách ưu tiên đào tạo nhà khoa học nữ. Trong kế hoạch đào tạo đội ngũ nữ trí thức nói chung, nhất là đội ngũ nhà khoa học nữ trẻ, cần tạo điều kiện cho những người có năng lực chuyên môn giỏi đạt được học vị sau đại học. Xây dựng các chính sách, chương trình hỗ trợ hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học trong nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đặc biệt trong những tình huống cấp bách (dịch bệnh), công nghệ mới, xử lý những vấn đề khó, trên phạm vi rộng có tính đến yếu tố bình đẳng giới.

Đối với Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam: Cần quan tâm và có chế độ ưu đãi các nhà khoa học nói chung, các nhà khoa học nữ nói riêng tham gia nghiên cứu, ứng dụng khoa học trong nông nghiệp, đặc biệt là các nhà khoa học nữ người dân tộc thiểu số, làm việc ở miền núi, vùng sâu, vùng xa.

Đối với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Cần có chính sách khuyến khích đối với sinh viên nữ khi tham gia các cơ sở đào tạo về nông nghiệp nói chung và nông nghiệp công nghệ cao nói riêng. Tăng cường đầu tư phát triển nguồn nhân lực phục vụ cho phát triển nông nghiệp công nghệ cao với nhiều nội dung như đầu tư phát triển các cơ sở vật chất, đầu tư nâng cao chất lượng đào tạo… Kết hợp chặt chẽ giữa đào tạo ngắn hạn và dài hạn. Tăng cường hợp tác giữa các trường đại học, các viện nghiên cứu và hợp tác quốc tế trong đầu tư phát triển nguồn nhân lực công nghệ cao trong nông nghiệp, đặc biệt là nhà khoa học nữ.

Đối với Hà Nội, các địa phương và các cơ sở tuyển dụng lao động: Xác định và ưu tiên vị trí việc làm phù hợp cho lao động nữ; tăng cường đặt hàng đào tạo, tham gia xây dựng chương trình đào tạo và trực tiếp tham gia quá trình đào tạo của nhà trường để định hướng tốt việc đào tạo, để người tốt nghiệp thích ứng tốt nhất với môi trường quản lý, sản xuất-kinh doanh của địa phương, doanh nghiệp.

Đối với các trường đại học, viện nghiên cứu, tổ chức khoa học công nghệ: Quan tâm, có cơ chế khuyến khích các hoạt động nghiên cứu khoa học của nữ giới, đặc biệt nữ sinh viên, góp phần lan tỏa niềm đam mê và yêu thích hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học trong nông nghiệp.

Tính đến năm 2021, Ủy ban Giải thưởng Kovalevskaia Việt Nam đã xét chọn và trao Giải thưởng cho 21 tập thể và 50 cá nhân nhà khoa học nữ xuất sắc trên các lĩnh vực Toán, Lý, Hóa, Sinh, Nông nghiệp, Y học, Công nghệ thông tin…
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm
Xem thêm