• Mới cập nhật:
Tags:

cắt giảm lương

Người lao động phải cách ly do dịch Covid-19 có bị cắt giảm lương?

Người lao động phải cách ly do dịch Covid-19 có bị cắt giảm lương?
Thời gian qua, số người dương tính với dịch Covid-19 tăng nhanh, khiến những người tiếp xúc gần (F1, F2…) cũng buộc phải cách ly tập trung hoặc cách ly tại nhà. Nhiều người lao động băn khoăn, trong thời gian cách ly dài ngày đó phải nghỉ làm, họ có bị cắt giảm lương?