• Mới cập nhật:
Tags:

chi tiêu trong gia đình

Bảng phân loại tiêu dùng của hộ gia đình có ý nghĩa thế nào?

Bảng phân loại tiêu dùng của hộ gia đình có ý nghĩa thế nào?
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Bảng phân loại tiêu dùng theo mục đích của hộ gia đình Việt Nam. Bảng này có vai trò rất quan trọng để đánh giá tác động của những cải cách kinh tế, xã hội lên đời sống của các tầng lớp dân cư.

Vợ làm ‘tay hòm chìa khóa’ có lợi cho gia đình

Vợ làm ‘tay hòm chìa khóa’ có lợi cho gia đình
Vì nhiều lý do, thường thì người phụ nữ đảm nhiệm vai trò quản lý chi tiêu sẽ giúp gia đình hạnh phúc hơn.