Tags:

chương trình nghị sự

Cần đảm bảo sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo và quản lý ở cấp hoạch định chính sách

Cần đảm bảo sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo và quản lý ở cấp hoạch định chính sách

Ngày 15/8, TƯ Hội LHPN Việt Nam tổ chức Tọa đàm "Tham vấn chuyên gia về giám sát mục tiêu 5.4 và 5.5 Quyết định 622/QĐ-TTg, Kế hoạch hành động Quốc gia, thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững".

Phụ nữ có đóng góp quan trọng trong giữ gìn hòa bình, ổn định an ninh và phát triển đất nước

Phụ nữ có đóng góp quan trọng trong giữ gìn hòa bình, ổn định an ninh và phát triển đất nước

Phát biểu tại Diễn đàn "Thúc đẩy Chương trình nghị sự Phụ nữ, Hòa bình và An ninh: Vai trò của các tổ chức phụ nữ", Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga khẳng định: Vấn đề Phụ nữ - Hòa bình và Phát triển có sự gắn kết chặt chẽ, trong đó người phụ nữ là nhân vật trung tâm, đóng góp quan trọng trong gìn giữ hòa bình, ổn định an ninh và phát triển đất nước.

Triển vọng bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ năm 2022

Triển vọng bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ năm 2022

“Không có quốc gia nào đạt được bình đẳng giới và đó tiếp tục phải là khát vọng của thế giới. Tôi hy vọng năm 2022, chúng ta sẽ thực sự đẩy mạnh các nỗ lực nhằm trao quyền và bình đẳng cho phụ nữ trong mọi lĩnh vực”, bà Melanne Verveer - Giám đốc điều hành của Viện Phụ nữ, Hòa bình và An ninh Georgetown (Mỹ) - nhận định.

Thúc đẩy thực hiện Chương trình nghị sự về phụ nữ, hòa bình và an ninh

Thúc đẩy thực hiện Chương trình nghị sự về phụ nữ, hòa bình và an ninh

Ngày 7/12/2021, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã phối hợp với Cơ quan Liên hợp quốc về trao quyền cho phụ nữ (UN Women) tổ chức Hội thảo quốc tế với chủ đề "Thúc đẩy triển khai Chương trình nghị sự về Phụ nữ, Hòa bình và An ninh: Vai trò của các Chương trình hành động quốc gia".

Đại hội Đảng lần thứ XIII: Gửi gắm kỳ vọng của nhân dân tới Đảng

Đại hội Đảng lần thứ XIII: Gửi gắm kỳ vọng của nhân dân tới Đảng

Các đại biểu dự Đại hội Đảng lần thứ XIII kỳ vọng Đại hội sẽ thảo luận, đưa ra nhiều quyết sách quan trọng để phát triển đất nước trong 20 năm tới.