Có phải sắp tăng tiền đóng bảo hiểm y tế theo hộ gia đình hay không?

Luật sư Phạm Thanh Hữu
07/07/2023 - 13:18
Có phải sắp tăng tiền đóng bảo hiểm y tế theo hộ gia đình hay không?

Ảnh minh họa

"Tôi nghe nói, sắp tới sẽ tăng tiền đóng bảo hiểm y tế (BHYT) theo hộ gia đình, vậy có đúng không? Nếu tăng thì mức cụ thể là bao nhiêu?", Nguyễn Thị Nga (Ninh Thuận).

Về vấn đề này, luật sư Phạm Thanh Hữu (THƯ VIỆN PHÁP LUẬT) tư vấn như sau:

1. Tăng số tiền đóng BHYT theo hộ gia đình từ ngày 1/7/2023

Hiện nay, số tiền đóng BHYT theo hộ gia đình sẽ dựa trên mức lương cơ sở; từ ngày 1/7/2023, mức lương cơ sở được điều chỉnh tăng hơn 20,8% (1.800.000 đồng/tháng) nên số tiền đóng BHYT theo hộ gia đình cũng được điều chỉnh tăng cho phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định 24/2023/NĐ-CP.

2. Mức đóng BHYT theo hộ gia đình từ ngày 1/7/2023

Theo điểm e khoản 1 Điều 7 Nghị định 146/2018/NĐ-CP, mức đóng BHYT theo hộ gia đình được thực hiện như sau: Người thứ nhất đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở; người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất; từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất.

Như vậy, mức đóng BHYT theo hộ gia đình kể từ ngày 1/7/2023 như sau:

- Người thứ nhất: 81.000 đồng/tháng (972.000 đồng/năm).

- Người thứ hai: 56.700 đồng/tháng (680.400 đồng/năm).

- Người thứ ba: 48.600 đồng/tháng (583.200 đồng/năm).

- Người thứ tư: 40.500 đồng/tháng (486.000 đồng/năm).

- Từ người thứ năm trở đi: 32.400 đồng/tháng (388.800 đồng/năm).

3. Nhóm tham gia BHYT theo hộ gia đình

Căn cứ Điều 5 Nghị định 146/2018/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 104/2022/NĐ-CP), nhóm tham gia BHYT theo hộ gia đình bao gồm:

- Người có tên trong cùng một hộ gia đình đăng ký thường trú; trừ những người thuộc nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng; nhóm do cơ quan bảo hiểm xã hội đóng; nhóm do ngân sách nhà nước đóng; nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng; nhóm do người sử dụng lao động đóng.

- Những người có tên trong cùng một hộ gia đình đăng ký tạm trú; trừ những người thuộc nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng; nhóm do cơ quan bảo hiểm xã hội đóng; nhóm do ngân sách nhà nước đóng; nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng; nhóm do người sử dụng lao động đóng.

- Chức sắc, chức việc, nhà tu hành; người sinh sống trong cơ sở bảo trợ xã hội; trừ những người thuộc nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng; nhóm do cơ quan bảo hiểm xã hội đóng; nhóm do ngân sách nhà nước đóng; nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng; nhóm do người sử dụng lao động đóng.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm