Còn dư ngày nghỉ phép năm 2023, nhân viên có được công ty trả tiền?

Luật sư Phạm Thanh Hữu
05/12/2023 - 16:12
Còn dư ngày nghỉ phép năm 2023, nhân viên có được công ty trả tiền?

Ảnh minh họa

"Tôi còn 4 ngày phép năm 2023 và không có kế hoạch nghỉ tiếp. Vậy hết năm mà tôi vẫn còn dư phép năm thì công ty có trả tiền cho tôi trong những ngày đi làm này không?", Nguyễn Văn Hải (Hưng Yên).

Về vấn đề này, luật sư Phạm Thanh Hữu (THƯ VIỆN PHÁP LUẬT) tư vấn như sau:

Căn cứ khoản 3 Điều 113 Bộ luật Lao động 2019, trường hợp do thôi việc, bị mất việc làm mà chưa nghỉ hàng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hàng năm (thực tế thường gọi là ngày nghỉ phép năm) thì được người sử dụng lao động thanh toán tiền lương cho những ngày chưa nghỉ.

Như vậy, thực tế xảy ra các trường hợp sau:

- Trường hợp 1: Người lao động thôi việc, bị mất việc mà còn dư ngày phép năm

Với trường hợp này, công ty phải thanh toán tiền cho những ngày phép năm mà người lao động chưa nghỉ.

Căn cứ khoản 3 Điều 67 Nghị định 145/2020/NĐ-CP, tiền lương làm căn cứ trả cho người lao động những ngày chưa nghỉ phép năm là tiền lương theo hợp đồng lao động của tháng trước liền kề tháng người lao động thôi việc, bị mất việc làm.

Ví dụ: Lao động A nghỉ việc trong tháng 12/2023; tháng 11/2023 có 22 ngày làm việc, tiền lương tháng 11/2023 của lao động A là 11.000.000 đồng (làm đủ tháng) thì số tiền mà công ty phải trả đối với 4 ngày phép năm còn dư cho lao động A là: (11.000.000/22) x 4 = 2.000.000 đồng.

- Trường hợp 2: Người lao động dư ngày phép năm và vẫn còn làm việc cho công ty

(1) Nếu người lao động xin nghỉ phép năm; tuy nhiên, công ty không duyệt phép năm (vì lý do chính đáng, như đơn hàng nhiều, không có người làm thay...) và người lao động đồng ý làm việc trong những ngày đó thì công ty phải thanh toán tiền lương những ngày phép năm chưa nghỉ.

Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 98 Bộ luật Lao động 2019, người lao động làm việc vào ngày nghỉ phép năm sẽ được công ty trả tiền lương ít nhất bằng 300% (chưa kể tiền lương ngày nghỉ hàng năm đối với người lao động hưởng lương ngày).

(2) Trường hợp người lao động không chịu nghỉ phép năm thì công ty không có nghĩa vụ thanh toán cho những ngày phép năm còn dư; trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác hoặc công ty có chính sách phúc lợi riêng dành cho người lao động thì áp dụng chính sách có lợi đó.

Lưu ý: Căn cứ khoản 4 Điều 113 Bộ luật Lao động 2019, người lao động có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động để nghỉ hàng năm thành nhiều lần hoặc nghỉ gộp tối đa 3 năm một lần.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm