• Mới cập nhật:
Tags:

con người việt nam

4 giá trị gia đình cần quan tâm trong giai đoạn tới

4 giá trị gia đình cần quan tâm trong giai đoạn tới
Các văn kiện Đại hội XIII của Đảng không chỉ đặt ra vấn đề "đúc kết, xây dựng hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị con người Việt Nam" mà còn nhấn mạnh, làm rõ hơn yêu cầu về "xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người gắn với giữ gìn, phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới".

3 môi trường giáo dục quyết định phát triển con người toàn diện

3 môi trường giáo dục quyết định phát triển con người toàn diện
Mối quan hệ giữa phát triển văn hóa và xây dựng con người là mối quan hệ tương hỗ có tính biện chứng. Con người vừa là chủ thể vừa là khách thể của văn hóa: Con người là chủ nhân sáng tạo ra văn hóa nhưng cũng là sản phẩm của văn hóa, được văn hóa nhào nặn, điều chỉnh. Chính vì vậy, hai công việc phát triển văn hóa và xây dựng con người phải luôn luôn tiến hành đồng thời.

Xây dựng văn hóa, con người Việt Nam thời kỳ hội nhập, phát triển bền vững đất nước

Xây dựng văn hóa, con người Việt Nam thời kỳ hội nhập, phát triển bền vững đất nước
Dự kiến, Hội nghị Văn hóa toàn quốc sẽ được tổ chức vào ngày 24/11/2021 nhằm triển khai thực hiện tư tưởng Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng: “Phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc”...

Xây dựng gia đình hạnh phúc là vấn đề hệ trọng của dân tộc

Xây dựng gia đình hạnh phúc là vấn đề hệ trọng của dân tộc
Ngày 24/6/2021, thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới.

Phó Chủ tịch nước trao quyết định bổ nhiệm 12 Đại sứ Việt Nam tại nước ngoài

Phó Chủ tịch nước trao quyết định bổ nhiệm 12 Đại sứ Việt Nam tại nước ngoài
Sáng 9/6, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Quyết định của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam bổ nhiệm cho 12 Đại sứ Việt Nam tại nước ngoài nhiệm kỳ 2020-2023.

Nữ tình nguyện viên Nhật Bản nặng lòng với du lịch Cần Thơ

Nữ tình nguyện viên Nhật Bản nặng lòng với du lịch Cần Thơ
Teraoka Mami sinh ra và lớn lên tại Nhật Bản nhưng lại rất yêu đất nước và con người Việt Nam, nhất là Cần Thơ và miền Tây sông nước.

Chung kết cuộc thi ảnh 'Vẻ đẹp Việt Nam' năm 2018

Chung kết cuộc thi ảnh 'Vẻ đẹp Việt Nam' năm 2018
Cuộc thi ảnh "Vẻ đẹp Việt Nam" năm 2018 đã có gần 8.000 tác phẩm ảnh với hơn 100 tác giả gửi dự thi thường xuyên trong 11 tháng qua.

Ngắm đất nước, con người Việt Nam qua Triển lãm Hành trình Di sản 2017

Ngắm đất nước, con người Việt Nam qua Triển lãm Hành trình Di sản 2017
Triển lãm Hành trình Di sản 2017 là dịp để những người yêu nhiếp ảnh thăm quan, chiêm ngưỡng những hình ảnh đẹp, ấn tượng của đất nước, cuộc sống con người Việt Nam, đặc biệt là các di sản thế giới tại Việt Nam.