Cụm thi đua các tỉnh Đồng bằng sông Hồng: Đổi mới, sáng tạo trong triển khai hoạt động Hội

PV
08/11/2023 - 12:46
Cụm thi đua các tỉnh Đồng bằng sông Hồng: Đổi mới, sáng tạo trong triển khai hoạt động Hội

Phó Chủ tịch Hội LHPN Trần Lan Phương dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị

Hội LHPN Cụm thi đua các tỉnh Đồng bằng sông Hồng đã tổ chức hội nghị đánh giá hoạt động năm 2023, kế hoạch năm 2024 vào ngày 8/11 tại Thái Bình.

Năm 2023, công tác Hội và phong trào phụ nữ các tỉnh Cụm thi đua các tỉnh Đồng bằng sông Hồng đã bám sát định hướng chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam, sự lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy địa phương và sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể, đã đổi mới và chủ động, sáng tạo trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện các hoạt động Hội. Các hoạt động thực hiện phong trào thi đua, các cuộc vận động, các đề án, các khâu đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm của Hội đã được triển khai và thực hiện hiệu quả theo đúng kế hoạch đề ra. 

Các mô hình, phần việc của Hội, đặc biệt là các nội dung, mô hình mới do Trung ương Hội chỉ đạo hướng dẫn được quan tâm thực hiện đáp nhu cầu của hội viên, phụ nữ và yêu cầu mới được cấp ủy, chính quyền, cộng đồng đánh giá cao đã góp phần thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của địa phương và xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.

Cụm thi đua các tỉnh Đồng bằng sông Hồng: Đổi mới, sáng tạo trong triển khai hoạt động Hội  - Ảnh 1.

Toàn cảnh Hội nghị tổng kết hoạt động Cụm thi đua các tỉnh Đồng bằng sông Hồng 2023

Nỗ lực đổi mới

Tổng kết hoạt động năm 2023, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Vũ Thu Hòa (Cụm trưởng Cụm thi đua) cho biết: Điểm mới trong công tác chỉ đạo triển khai hoạt động công tác Hội của các tỉnh trong Cụm là cách thức xác định nội dung hoạt động, lựa chọn những vấn đề ưu tiên, phù hợp với điều kiện thực tế trong thực hiện hoạt động, gắn việc thực hiện phong trào thi đua, cuộc vận động, các khâu đột phá và 3 nhiệm vụ trọng tâm của Hội với việc thực hiện phong trào thi đua, các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của địa phương, đảm bảo vừa thực hiện các nhiệm vụ công tác Hội vừa bám sát hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Hội LHPN các tỉnh đã tạo điểm nhấn bằng việc phát động các phong trào thi đua mang tính chuyên sâu về nội dung như thực hiện khâu đột phá, chủ đề công tác năm; đăng ký thực hiện hoạt động với cấp ủy; quan tâm nguồn lực nội lực, đặc biệt tăng cường tính chủ động cho Hội LHPN địa phương/cơ sở trong việc lựa chọn các nội dung, hình thức hoạt động phù hợp với điều kiện tình hình thực tế tại địa phương và mang lại quyền lợi cho hội viên, phụ nữ. Tập trung đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động Hội để tập hợp, thu hút các tầng lớp phụ nữ tham gia tổ chức Hội, quan tâm chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Hội.

Điểm mới nổi bật trong năm 2023 là các hoạt động được thực hiện có sự tham gia phối hợp của các ban, ngành, doanh nghiệp, nhãn hàng... và được lan tỏa rộng rãi trên kênh thông tin của Hội LHPN các tỉnh, sử dụng hiệu quả các trang mạng xã hội để tuyên truyền tới các tầng lớp phụ nữ và toàn xã hội; các lớp đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho chị em cũng thường xuyên được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, chú trọng nâng cao kiến thức, kỹ năng chuyển đổi số.

Hội LHPN các tỉnh trong cụm cũng quan tâm sâu đến đối tượng phụ nữ yếu thế, khuyết tật, trẻ mồ côi, trẻ em vi phạm pháp luật với những hoạt động cụ thể như tư vấn kỹ năng sống, hướng dẫn chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh miễn phí, tặng thẻ bảo hiểm y tế, hỗ trợ dạy nghề, tạo việc làm... tạo động lực để chị em vươn lên trong cuộc sống. Hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh diễn ra đa dạng và phong phú tại các tỉnh.

Cụm thi đua các tỉnh Đồng bằng sông Hồng: Đổi mới, sáng tạo trong triển khai hoạt động Hội  - Ảnh 2.

Cụm thi đua các tỉnh Đồng bằng sông Hồng có nhiều đổi mới, sáng tạo trong triển khai hoạt động Hội

Kết quả hoạt động năm 2023

Bám sát chủ đề năm 2023 "Tập trung xây dựng cơ sở Hội, trọng tâm là nâng cao năng lực cán bộ Hội cơ sở" các hoạt động của Cụm thi đua các tỉnh Đồng bằng sông Hồng được triển khai thực hiện theo đúng quy định, hướng dẫn của Trung ương Hội và đảm bảo theo các chỉ tiêu giao ước thi đua của Cụm năm 2023Các mô hình, phần việc của Hội, đặc biệt là các mô hình mới được xây dựng, tổ chức phù hợp với điều kiện của địa phương và nhu cầu của hội viên, phụ nữ góp phần thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của địa phương. Kết quả, hầu hết các chỉ tiêu, kế hoạch của Hội phụ nữ các cấp đề ra đều đạt so với kế hoạch đề ra.

- Chỉ tiêu 1: Hàng năm, mỗi cơ sở Hội duy trì thường xuyên ít nhất 01 loại hình hoạt động để vận động phụ nữ nâng cao kiến thức, trau dồi đạo đức, rèn luyện sức khỏe. Kết quả: 9/9 tỉnh đạt chỉ tiêu.

- Chỉ tiêu 2: Hằng năm giúp 33.500 hộ có phụ nữ thoát nghèo, thoát cận nghèo; hỗ trợ nâng cao năng lực cho 17.000 phụ nữ là chủ doanh nghiệp, quản lý hợp tác xã, chủ hộ kinh doanh; đến cuối nhiệm kỳ, vận động, hỗ trợ thành lập mới 350 hợp tác xã có phụ nữ tham gia quản lý. Kết quả: Có 8/9  tỉnh thành lập HTX (Quảng Ninh 04; Ninh Bình 03; Hưng Yên 03; Bắc Ninh 02, Nam Định 02; Vĩnh Phúc 02; Hải Dương 01; Thái Bình 01). Có 4/9 tỉnh thành lập tổ hợp tác do phụ nữ quản lý (Thái Bình 13; Ninh Bình 06; Hà Nam 01; Quảng Ninh 04;). Tỉnh Quảng Ninh, Thái Bình, Ninh Bình thành lập cả Tổ hợp tác và Hợp tác xã).

- Chỉ tiêu 3: Đến cuối nhiệm kỳ, các cấp Hội hỗ trợ 80% phụ nữ, trẻ em gái là nạn nhân của bạo lực gia đình, nạn nhân mua bán người trở về được phát hiện tiếp cận ít nhất một dịch vụ trợ giúp xã hội. Kết quả: 4/9 tỉnh có trường hợp xảy ra và 100% các nạn nhân đã được Hội hỗ trợ kịp thời. (Nam Định, Hải Dương, Bắc Ninh, Quảng Ninh).

- Chỉ tiêu 4: Hằng năm, mỗi cơ sở Hội vận động, hỗ trợ thêm 05 hộ gia đình đạt tiêu chí "gia đình 5 không, 3 sạch" hoặc "gia đình 5 có, 3 sạch" (đối với địa bàn xây dựng nông thôn mới nâng cao/kiểu mẫu), phấn đấu cả nước giúp được thêm 55.000 hộ gia đình đạt 8 tiêu chí; mỗi cơ sở Hội đăng ký và thực hiện 01 công trình/phần việc góp phần xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Kết quả: 100% cơ sở Hội tại các tỉnh đăng ký công trình phần việc và có rà soát đưa vào danh  sách hỗ trợ các gia đình đạt tiêu chí "gia đình 5 không, 3 sạch" hoặc "gia đình 5 có, 3 sạch". Toàn Cụm đã hỗ trợ được 13.747 gia đình đạt 08 tiêu chí.

Đại diện Hội LHPN các tỉnh trong Cụm thi đua chia sẻ tại Hội nghị

- Chỉ tiêu 5: Đến cuối nhiệm kỳ, tăng thêm 800.000 hội viên; phấn đấu 100% cơ sở Hội tập hợp được trên 60% phụ nữ có mặt tại địa bàn. Kết quả: 6/9 tỉnh  đạt chỉ tiêu không còn cơ sở thu hút hội viên dưới 60% (Hà Nam, Bắc Ninh, Hải Dương, Vĩnh Phúc, Nam Định, Thái Bình).

- Chỉ tiêu 6: Đến cuối nhiệm kỳ, 100% cán bộ Hội chuyên trách các cấp sử dụng thành thạo các phần mềm cơ bản trong công tác Hội; 100% chi hội trưởng được tập huấn nghiệp vụ công tác Hội. Kết quả: 9/9 đơn vị đều đạt và vượt chỉ tiêu nhiệm kỳ.

- Chỉ tiêu 7: Hằng năm, Hội LHPN cấp Trung ương và cấp tỉnh chủ trì giám sát ít nhất 01 chính sách và phản biện xã hội ít nhất 01 dự thảo văn bản liên quan đến phụ nữ, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới và tổ chức Hội; mỗi Hội LHPN cấp huyện, cấp xã giám sát ít nhất 01 chính sách và góp ý ít nhất 01 dự thảo văn bản của cấp ủy, chính quyền. Kết quả: 100% các tỉnh đạt chỉ tiêu về công tác giám sát và phản biện  xã hội.

- Chỉ tiêu 8: Đến cuối nhiệm kỳ, Hội LHPN cấp Trung ương đề xuất thành công ít nhất 05 chính sách, đề án; Hội LHPN cấp tỉnh đề xuất thành công ít nhất 01 chính sách, đề án liên quan đến phụ nữ.  Kết quả: 9/9 tỉnh thực hiện chủ  trì giám sát, thực hiện phản biện xã hội;  5/9 tỉnh đạt và vượt chỉ tiêu đề xuất chính sách (Bắc Ninh, Nam Định, Hưng Yên, Hải Dương, Quảng Ninh).

Ghi nhận những nỗ lực của Hội LHPN Cụm thi đua các tỉnh Đồng bằng sông Hồng trong năm 2023, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Trần Lan Phương cho biết: Các tỉnh trong Cụm đã triển khai nhiều mô hình hiệu quả, được đánh giá cao. Hoạt động của các cấp Hội phụ nữ đã góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo công tác an sinh xã hội của các địa phương và điều quan trọng là đều hướng tới theo đúng chức năng của tổ chức Hội là đại diện bảo vệ và chăm lo đời sống vật chất cũng như đời sống tinh thần của hội viên phụ nữ trên địa bàn các tỉnh.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm