• Mới cập nhật:

Xã hội

Cựu chiến binh Việt Nam tích cực xây dựng nông thôn mới

23/11/2017 - 07:06 (GMT+7)
Hiến gần 12 triệu m2 đất, đóng góp hơn 719 tỷ đồng và 3,52 triệu ngày công để làm mới, sửa chữa, nâng cấp 18.588 km đường giao thông nông thôn… là những việc làm ý nghĩa của Cựu chiến binh cả nước góp phần xây dựng nông thôn mới.
Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ V (nhiệm kỳ 2012 – 2017), Ban chấp hành Trung Ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã tổng kết những hoạt động cựu chiến binh cả nước đã đạt được thời gian qua, trong đó có những thành tích nổi bật hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.
 
Hưởng ứng các phong trào xây dựng nông thôn mới do địa phương phát động, Cựu chiến binh cả nước đã hiến gần 12 triệu m2 đất, đóng góp hơn 719 tỷ đồng và 3,52 triệu ngày công để làm mới, sửa chữa, nâng cấp 18.588 km đường giao thông nông thôn; tham gia sửa chữa, xây dựng 25.970km kênh mương nội đồng, 3.621 cầu, cống và trồng hàng triệu cây xanh các loại; khoanh nuôi, bảo vệ hàng vạn ha rừng…
ccb1.jpg
Cựu chiến binh cả nước cùng toàn dân xây dựng nông thôn mới
 
Hội Cựu chiến binh các tỉnh, huyện đã phối hợp với các hợp tác xã, doanh nghiệp do Cựu chiến binh làm chủ và với địa phương tổ chức nhiều cuộc triển lãm, hội chợ để quảng bá, trưng bày, giới thiệu sản phẩm, đưa hàng hóa đến vùng nông thôn, miền núi phục vụ người dân; tích cực tham gia phong trào bảo vệ môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm, góp phần thực hiện có hiệu quả Chương trình, mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới. Hội cũng đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức 11.145 lớp tập huấn về công tác giảm nghèo, khuyến nông, khuyến ngư, khuyến công, chuyển giao khoa học, kỹ thuật, bồi dưỡng kinh nghiệm, kiến thức làm kinh tế, nghiệp vụ vay vốn, quản lý và sử dụng vốn cho trên 600.000 cựu chiến binh.
ccb.jpgHội đã tổ chức nhiều lớp tập huấn chuyển giao khoa học, kỹ thuật,
bồi dưỡng kinh nghiệm, kiến thức làm kinh tế cho trên 600.000 cựu chiến binh. Ảnh: TTXVN
 
Trên cơ sở những kết quả đã đạt được trong hưởng ứng cuộc vận động toàn dân xây dựng nông thôn mới nhiệm kỳ 2012 – 2017, Ban chấp hành Trung Ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tiếp tục đề ra một số nhiệm vụ cần thực hiện trong nhiệm kỳ VI (2017 – 2022). Đó là: Tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giao đoạn 2016 – 2020 theo Quyết định số 1730/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, các cựu chiến binh phát huy tinh thần gương mẫu của hội viên và các cấp Hội trong việc tuyên truyền và tham gia tích cực chủ trương xây dựng nông thôn mới, góp phần thực hiện mục tiêu của từng địa phương và cả nước về đạt chuẩn nông thôn mới, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho Cựu chiến binh trên địa bàn nông thôn.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm
Xem thêm