• Mới cập nhật:
Tags:

đại hội điểm phụ nữ cơ sở

Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức thành công Đại hội phụ nữ điểm cấp huyện

Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức thành công Đại hội phụ nữ điểm cấp huyện
Huyện Bình Xuyên được Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc lựa chọn tổ chức Đại hội phụ nữ điểm cấp huyện, từ đó rút kinh nghiệm với Hội LHPN cấp huyện, đơn vị trực thuộc để triển khai đại trà Đại hội đại biểu phụ nữ cấp huyện trong quý II, quý III/2021.

Hội LHPN Vĩnh Phúc tổ chức thành công đại hội điểm phụ nữ cơ sở

Hội LHPN Vĩnh Phúc tổ chức thành công đại hội điểm phụ nữ cơ sở
Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc đã chỉ đạo Hội LHPN xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên, tổ chức thành công Đại hội đại biểu phụ nữ xã lần thứ XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đây là đại hội chỉ đạo điểm cấp cơ sở của Hội LHPN tỉnh.