Đại hội Phụ nữ lần thứ hai - những dấu ấn đáng nhớ

P.V
26/05/2020 - 07:30
Đại hội Phụ nữ lần thứ hai - những dấu ấn đáng nhớ

Chủ tịch Hồ Chí Minh với đại biểu phụ nữ các dân tộc ít người dự Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ 2 - Ảnh tư liệu

Xác định hoạt động của phong trào phụ nữ và các cấp Hội ở hai miền Nam Bắc, đề ra 5 chương trình hoạt động... là những dấu ấn quan trọng của Đại hội Phụ nữ lần thứ hai.

Đại hội đại biểu Phụ nữ Việt Nam lần thứ hai diễn ra từ ngày 26 đến 31/5/1956 tại Nhà hát Lớn Hà Nội với 425 đại biểu chính thức đại diện cho toàn thể phụ nữ các tỉnh, thành miền Bắc. Tham dự Đại hội có 6 đoàn đại biểu phụ nữ Quốc tế. Nhiều vị lãnh đạo cao cấp đã đến dự Đại hội như đồng chí Trường Chinh - Tổng Bí thư BCH Đảng Lao động Việt Nam, đồng chí Tôn Đức Thắng - Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng chí Phạm Văn Đồng - Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Phan Kế Toại - Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đại hội đã tiến hành tổng kết thành tích của phong trào phụ nữ trong kháng chiến và đề ra nhiệm vụ của Hội trong giai đoạn mới của cách mạng.

Đại hội đã xác định hoạt động của phong trào phụ nữ và các cấp Hội ở hai miền Nam Bắc là: Tham gia Cách mạng dân chủ, chống đế quốc Mỹ và tay sai; tham gia Cách mạng xã hội chủ nghĩa, xây dựng chủ nghĩa xã hội và chống Mỹ cứu nước.

Đại hội Phụ nữ lần thứ hai - những dấu ấn đáng nhớ - Ảnh 1.

Đồng chí Nguyễn Thị Thập được Đại hội Phụ nữ lần thứ hai bầu làm Hội trưởng

5 chương trình hoạt động của Đại hội Phụ nữ lần thứ hai

1 - Đoàn kết phụ nữ toàn quốc để cùng toàn dân phấn đấu xây dựng nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh;

2 - Thực hiện nam nữ bình đẳng, giải phóng hoàn toàn phụ nữ;

3 - Nâng cao trình độ chính trị, văn hóa cho phụ nữ;

4 - Mở rộng các hoạt động xã hội để nâng cao đời sống của phụ nữ và nhi đồng;

5 - Đấu tranh bảo vệ hòa bình thế giới.

Đặc biệt, Đại hội Phụ nữ lần thứ hai đã đề ra 6 nhiệm vụ và 5 chương trình hoạt động cho Hội LHPN Việt Nam. 

Tại Đại hội Phụ nữ lần thứ hai, Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã khẳng định vai trò to lớn của phụ nữ Việt Nam: "Phụ nữ Việt Nam, chị em phụ nữ lao động Việt Nam đã tiêu biểu đến cao độ những đức tính tốt đẹp của dân tộc Việt Nam là lòng yêu nước, tinh thần dũng cảm, tính tích cực và năng lực sáng tạo, nhờ đó phụ nữ Việt Nam đã góp phần rất to lớn vào thắng lợi của kháng chiến và từ khi hòa bình lập lại, đã góp phần rất to lớn vào sự nghiệp củng cố miền Bắc và công cuộc đấu tranh để củng cố hòa bình và thực hiện thống nhất, làm cho nước Việt Nam chúng ta trở nên một nước hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giầu mạnh.

Toàn thể nhân dân Việt Nam, cũng như Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tin rằng Đại hội này phản ánh được đầy đủ và sâu sắc những đức tính tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam và của dân tộc Việt Nam và nhờ đó thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa phong trào của phụ nữ ở miền Bắc cũng như toàn quốc, góp phần to lớn hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng miền Bắc và công cuộc đấu tranh để củng cố hòa bình và thống nhất nước nhà trên cơ sở của Hiệp định Giơnevơ".

Đại hội Phụ nữ lần thứ hai đã bầu ra BCH Trung ương Hội gồm 50 ủy viên, Ban Thường trực Trung ương Hội gồm 13 ủy viên. Đồng chí Nguyễn Thị Thập được bầu làm Hội trưởng và 5 Phó Hội trưởng là Lê Thị Xuyến, Hoàng Thị Ái, Nguyễn Thị Thục Viên, Bùi Thị Cẩm, Hà Thị Quế.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm