• Mới cập nhật:
Tags:

tìm hiểu lịch sử Hội

Những đề án, chương trình mang lại lợi ích thiết thực cho phụ nữ

Những đề án, chương trình mang lại lợi ích thiết thực cho phụ nữ
Đang trong quá trình thực hiện, nhưng các Đề án, Chương trình do TW Hội LHPN thực hiện đã cho thấy hiệu quả khi mang đến cho chị em phụ nữ những lợi ích thiết thực.

Nâng cao vai trò của phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh Công nghiệp hóa đất nước, đổi mới và hội nhập quốc tế

Nâng cao vai trò của phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh Công nghiệp hóa đất nước, đổi mới và hội nhập quốc tế
Phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” được phát động là động lực thúc đẩy chị em vượt qua khó khăn, phát huy phẩm chất tốt đẹp, khả năng sáng tạo, nâng cao vai trò của phụ nữ, góp phần thực hiện nhiệm phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

Bước "chuyển mình" của công tác Hội những năm đầu thời kỳ Đổi mới

Bước "chuyển mình" của công tác Hội những năm đầu thời kỳ Đổi mới
Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ VI (1987) được xem là dấu mốc trong đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Hội. Đại hội xác định phải chuyển mạnh hoạt động thiết thực của Hội xuống cơ sở, địa bàn dân cư, đi sâu vào từng đối tượng, vận động giáo dục phụ nữ; tập trung mọi hoạt động của Hội vào việc đấu tranh thực hiện các chính sách xã hội và chăm lo đời sống mọi mặt của phụ nữ.

Những quyết sách quan trọng tại Hội nghị Thống nhất tổ chức phụ nữ hai miền Nam-Bắc

Những quyết sách quan trọng tại Hội nghị Thống nhất tổ chức phụ nữ hai miền Nam-Bắc
Sau khi chấm dứt chiến tranh, hòa bình lập lại khắp hai miền Nam - Bắc, Hội LHPN Việt Nam đã có nhiều dấu ấn quan trọng về tổ chức cũng như các phong trào hoạt động.

Phong trào phụ nữ thi đua đầu tiên được phát động trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước

Phong trào phụ nữ thi đua đầu tiên được phát động trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước
Ngay sau khi Hội LHPN Giải phóng miền Nam ra đời vào năm 1961, phong trào thi đua “5 tốt” đã được phát động để huy động phụ nữ miền Nam tích cực tham gia đấu tranh và xây dựng địa phương.

Đại hội Phụ nữ lần thứ hai - những dấu ấn đáng nhớ

Đại hội Phụ nữ lần thứ hai - những dấu ấn đáng nhớ
Xác định hoạt động của phong trào phụ nữ và các cấp Hội ở hai miền Nam Bắc, đề ra 5 chương trình hoạt động... là những dấu ấn quan trọng của Đại hội Phụ nữ lần thứ hai.