Tags:

đất sản xuất

Thái Nguyên: Định mức mới xác định hộ đồng bào dân tộc thiếu đất sản xuất

Thái Nguyên: Định mức mới xác định hộ đồng bào dân tộc thiếu đất sản xuất

Tỉnh Thái Nguyên vừa áp dụng quy định mới liên quan đến định mức đất sản xuất làm cơ sở xác định hộ gia đình thiếu đất sản xuất trên địa bàn tỉnh.

Quy định mới về hỗ trợ đất sản xuất cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo

Quy định mới về hỗ trợ đất sản xuất cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo

Theo quy định mới này, đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo sinh sống trên địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; hộ nghèo dân tộc Kinh sinh sống ở xã, thôn đặc biệt khó khăn được chính quyền địa phương xem xét hỗ trợ trực tiếp bằng đất sản xuất.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên & Môi trường: Đề xuất "cấm mua bán đất" với đồng bào dân tộc thiểu số được giao đất lần 2

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên & Môi trường: Đề xuất "cấm mua bán đất" với đồng bào dân tộc thiểu số được giao đất lần 2

Giải đáp một số nội dung các đại biểu nêu tại hội nghị ngày 30/8, ông Đặng Quốc Khánh, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, cho biết: Thực tế tại một số vùng, khi được giao đất thì đồng bào dân tộc thiếu số lại bán, dẫn tới thiếu quỹ đất sản xuất; cho nên cần điều khoản nghiêm "cấm việc mua bán đất giao lần 2" để trách lợi dụng chính sách.

Thực hiện các giải pháp hỗ trợ nông dân, phục hồi phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững

Thực hiện các giải pháp hỗ trợ nông dân, phục hồi phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững

Văn phòng Chính phủ đã có công văn số 4817/VPCP-QHĐP ngày 1/8/2022 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành về việc thực hiện các giải pháp hỗ trợ nông dân, phục hồi phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững.