• Mới cập nhật:

Xã hội

Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong công tác giảm nghèo

PV 20/09/2022 - 18:53 (GMT+7)

Nhiều hoạt động tuyên truyền, giúp nhau xóa đói giảm nghèo được triển khai tại các cấp Hội phụ nữ

Đây là một trong những mục tiêu đề ra nhằm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 hiệu quả.

Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 90/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2021-2025 với mục tiêu giảm nghèo bền vững, đa chiều.

Chương trình với mục tiêu tổng quát là giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo; hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo vượt lên mức sống tối thiểu, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia, nâng cao chất lượng cuộc sống, hỗ trợ các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn, vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn.

Tổng nguồn vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 tối thiểu là 75.000 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách Trung ương chiếm 64%, tương đương 48.000 tỷ đồng. Vốn ngân sách địa phương là gần 12.700 tỷ đồng, còn lại huy động nguồn lực hợp pháp khác.

Về mục tiêu cụ thể, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều duy trì ở mức 1,0% - 1,5%/năm; tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm trên 3%/năm; 30% huyện nghèo, 30% xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn. Đưa tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện nghèo giảm từ 4-5%/năm.

Về kết quả và chỉ tiêu chủ yếu cần đạt được đến năm 2025, phấn đấu giảm 1/2 số hộ nghèo, và hộ cận nghèo so với đầu kỳ theo chuẩn nghèo đa chiều của quốc gia.

Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong công tác giảm nghèo  - Ảnh 1.

Nhiều hoạt động tuyên truyền, giúp nhau xóa đói giảm nghèo được triển khai tại các cấp Hội phụ nữ

Để thực hiện những mục tiêu này, nhiều nhóm nhiệm vụ, giải pháp được triển khai, thực hiện. Trong đó bao gồm:

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong công tác giảm nghèo.

- Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác giảm nghèo.

- Tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về giảm nghèo, chuẩn nghèo đa chiều.

- Huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư cho công tác giảm nghèo.

- Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về giảm nghèo.


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm
Xem thêm