• Mới cập nhật:

Luật và Đời

Đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện có được hưởng chế độ thai sản?

30/10/2017 - 07:25 (GMT+7)
Đang đóng BHXH bắt buộc thì nghỉ việc nên chuyển sang đóng BHXH tự nguyện. Vậy trường hợp đang tham gia BHXH tự nguyện mà sinh con thì có được hưởng chế độ thai sản?

Hỏi: Em là công nhân, tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc được 4 tháng thì phải nghỉ việc vì có thai, sức khỏe yếu. Xin Báo PNVN cho biết, nếu em tiếp tục đóng BHXH tự nguyện thì đến lúc sinh, em có được hưởng chế độ thai sản không?

                                                                                                                      Dương Thị Na (Đà Nẵng)

thai-san.jpg
Ảnh minh họa

Trả lời: Theo quy định tại Điều 31, Luật BHXH 2014 về điều kiện hưởng chế độ thai sản, thì:

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:
a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;
c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;...

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng BHXH từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng BHXH từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

4. Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này.

Về các chế độ BHXH, Khoản 2, Điều 4, Luật BHXH 2014, quy định: BHXH tự nguyện có các chế độ sau đây: a) Hưu trí; b) Tử tuất.

Căn cứ vào trình bày của bạn và các quy định pháp luật nêu trên, bạn chỉ mới tham gia BHXH bắt buộc với tổng thời gian là 04 tháng, do đó bạn chưa đủ điều kiện để hưởng chế độ thai sản khi sinh con.

Bây giờ, cho dù bạn tiếp tục tham gia bảo hiểm dưới hình thức BHXH tự nguyện thì bạn cũng không được hưởng chế độ thai sản, vì hiện nay BHXH tự nguyện chỉ có hai chế độ hưu trí và tử tuất, không có chế độ thai sản.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm
Xem thêm