Thu ngân sách nhà nước năm 2021 là 1,34 triệu tỷ đồng được Quốc hội thông qua

D.H
12/11/2020 - 16:21
Thu ngân sách nhà nước năm 2021 là 1,34 triệu tỷ đồng được Quốc hội thông qua

Quốc hội nhấn nút thông qua dự toán ngân sách nhà nước năm 2021. Ảnh: Quốc hội

Khoản thu ngân sách Nhà nước được Quốc hội thông qua là hơn 1,34 triệu tỷ đồng. Một phần của nguồn lực sẽ được tập trung để phòng, chống dịch Covid-19, khắc phục hậu quả thiên tai, thực hiện các chính sách an sinh xã hội đã ban hành, bảo đảm quốc phòng, an ninh và đối ngoại.

Chiều nay 12/11, với 446/448 đại biểu tán thành, đạt 92,35% tổng số đại biểu Quốc hội, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.

Nghị quyết mới được thông qua đặt mục tiêu tổng số thu ngân sách nhà nước năm 2021 là hơn 1,34 triệu tỷ đồng. Tổng số chi ngân sách nhà nước là 1.687.000 tỷ đồng. Mức bội chi ngân sách nhà nước là 343.670 tỷ đồng, tương đương 4% tổng sản phẩm trong nước (GDP). 

Trong đó, bội chi ngân sách trung ương là 318.870 tỷ đồng, tương đương 3,7%GDP; bội chi ngân sách địa phương là 24.800 tỷ đồng, tương đương 0,3%GDP. Tổng mức vay của ngân sách nhà nước là 608.569 tỷ đồng.

Theo đó, dự toán thu nội địa năm 2021 (không bao gồm thu từ đất, xổ số kiến thiết, từ cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước, cổ tức, lợi nhuận sau thuế, chênh lệch thu, chi NHNN) là 882.000 tỷ đồng, tăng 5,6% so với ước thực hiện năm 2020. Nguyên nhân chủ yếu là do dự kiến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp còn tiếp tục khó khăn.

Báo cáo tiếp thu giải trình ý kiến của ĐBQH, ông Nguyễn Đức Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội cho biết, việc bố trí dự toán chi thường xuyên năm 2021 cho các bộ, cơ quan trung ương đã quán triệt yêu cầu triệt để tiết kiệm, gắn với tinh giản bộ máy, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động và tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập theo yêu cầu của Nghị quyết 18, 19-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII.

Đáng chú ý, trong năm 2021, Quốc hội chưa thông qua việc thực hiện điều chỉnh  mức lương cơ sở, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng (đối tượng do ngân sách nhà nước bảo đảm) và trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng.

Quốc hội giao Chính phủ tiếp tục tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác quản lý thu ngân sách nhà nước; chống thất thu thuế, chống chuyển giá, trốn thuế; giảm tỷ lệ nợ thuế; mở rộng triển khai hóa đơn điện tử; cải cách, hiện đại hóa hệ thống cơ quan thuế, hải quan, kho bạc nhà nước; thực hiện nghiêm quy định về đấu giá khi thực hiện bán, chuyển nhượng, cho thuê tài sản công, giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, pháp luật về đất đai; đẩy nhanh công tác cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp theo Đề án đã được phê duyệt.

Đặc biệt, tập trung nguồn lực để phòng, chống dịch COVID-19, khắc phục hậu quả thiên tai, thực hiện các chính sách an sinh xã hội đã ban hành, bảo đảm quốc phòng, an ninh và đối ngoại.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm