• Mới cập nhật:
Tags:

gánh nặng tài chính

4 gánh nặng tài chính lớn nhất trong đời mà ai cũng phải đối mặt

4 gánh nặng tài chính lớn nhất trong đời mà ai cũng phải đối mặt
Gia đình nào cũng có những gánh nặng tài chính riêng ở mỗi thời điểm. Nhưng chắc chắn là đều giống nhau khi cùng vướng vào 4 gánh nặng tài chính lớn này.

Tỷ lệ tảo hôn ở Bangladesh cao thứ tư thế giới

Tỷ lệ tảo hôn ở Bangladesh cao thứ tư thế giới
Thời điểm này, tỷ lệ tảo hôn của Bangladesh đang ở mức cao thứ 4 trên thế giới. Mặc dù Chính phủ Bangladesh đã quyết tâm xóa bỏ nạn tảo hôn, chính sách họ đưa ra lại phản ánh thông điệp trái ngược.