Nhạc sĩ Thao Giang: Xẩm phát triển từ tình yêu hồn nhiên của người trẻ

Nhạc sĩ Thao Giang: Xẩm phát triển từ tình yêu hồn nhiên của người trẻ

‘Các CLB yêu thích và sinh hoạt nghệ thuật hát xẩm đều trên tinh thần tự phát, không ai tác động vào. Tức là họ yêu thích thật, một cách tự nhiên. Sự yêu thích này vì thế sẽ bền lâu’, nhạc sĩ Thao Giang nói.
Loading...