• Mới cập nhật:
Tags:

giữ nhà sạch

Cẩm nang để nhà cửa sạch bong

Cẩm nang để nhà cửa sạch bong
Dù dọn dẹp nhà cửa bao gồm rất nhiều việc nhỏ, bạn sẽ không bỏ sót việc nào nếu dựa vào cẩm nang này.

Vợ mắc bệnh... sạch

Vợ mắc bệnh... sạch
"AAAAAAAA…” - Tuấn buông lên tường facebook của mình một tràng chữ ”A” rồi để dấu ba chấm kéo dài xuống mười mấy dòng mới viết nốt điều muốn thổ lộ: Sạch không chịu được!