• Mới cập nhật:
Tags:

gói tín dụng bất động sản

Hiệp hội bất động sản Việt Nam đề xuất gói tín dụng mới hỗ trợ mua nhà ở xã hội

Hiệp hội bất động sản Việt Nam đề xuất gói tín dụng mới hỗ trợ mua nhà ở xã hội
Chênh lệch cung cầu phân khúc nhà ở giá rẻ, nhà ở xã hội hiện quá lớn, trong khi đó, nguồn vốn tín dụng với lãi suất ưu đãi mua nhà ở xã hội hiện nay rất eo hẹp, số người tiếp cận được nguồn vốn là không nhiều.

Ngành xây dựng muốn nới thời hạn gói 30.000 tỷ

Ngành xây dựng muốn nới thời hạn gói 30.000 tỷ
Bộ Xây dựng đề nghị Ngân hàng Nhà nước xem xét kéo dài thời hạn giải ngân gói tín dụng hỗ trợ nhà ở 30.000 tỷ đồng, nếu sau 1/6 vẫn chưa giải ngân hết.