Tags:

hành lang pháp lý

3 kịch bản cho thị trường bất động sản năm 2024

3 kịch bản cho thị trường bất động sản năm 2024

Có 3 kịch bản được dự báo cho thị trường bất động sản năm 2024. Một trong những yếu tố đóng vai trò quyết định cho thị trường đến từ hành lang pháp lý.

Đề xuất 2 phương án sở hữu nhà chung cư

Đề xuất 2 phương án sở hữu nhà chung cư

Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) đã đưa ra 2 phương án về sở hữu nhà chung cư. Trong đó, phương án 1 quy định rõ về căn cứ xác lập, chấm dứt quyền sở hữu nhà chung cư, các trường hợp phá dỡ nhà chung cư.

Rà soát chính sách hỗ trợ hợp tác xã, thúc đẩy sản xuất, nâng cao chất lượng hàng hóa

Rà soát chính sách hỗ trợ hợp tác xã, thúc đẩy sản xuất, nâng cao chất lượng hàng hóa

Thực tế hiện nay, hành lang pháp lý cho hợp tác xã phát triển vẫn còn nhiều khó khăn, rào cản, đòi hỏi cần sửa đổi Luật Hợp tác xã hiện hành để thúc đẩy hoạt động liên kết sản xuất, nâng cao chất lượng hàng hóa, tăng tính cạnh tranh của sản phẩm do đơn vị trong nước sản xuất.

Thủ tướng chỉ thị tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng

Thủ tướng chỉ thị tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng

Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị số 14/CT-TTg về việc tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng nhằm cải thiện chỉ số xếp hạng của Việt Nam.

Tăng cường hành động chung nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu

Tăng cường hành động chung nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu

Đây là một trong những vấn đề quan trọng được đưa ra bàn thảo trong phiên họp toàn thể về các vấn đề hợp tác và phát triển trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương ngày 20/1 trong khuôn khổ APPF-26.

"Mổ xẻ" chuyện 80% các dự án khởi nghiệp của thanh niên bị thất bại

"Mổ xẻ" chuyện 80% các dự án khởi nghiệp của thanh niên bị thất bại

80% các dự án khởi nghiệp thất bại, làm thế nào để hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp? Tại diễn đàn "Khởi nghiệp, việc làm", các đại biểu tập đã trung trao đổi về những rào cản pháp lý, trở ngại kiến thức, nguồn vốn… cần các Bộ, ngành vào cuộc hỗ trợ.