• Mới cập nhật:
Tags:

hậu giám sát

Giám sát tối cao của Quốc hội: ĐBQH lo hậu giám sát như "lưỡi dao chặt xuống nước"

Giám sát tối cao của Quốc hội: ĐBQH lo hậu giám sát như "lưỡi dao chặt xuống nước"
Sau khi UBTVQH đưa ra dự kiến chương trình giám sát chuyên đề và giám sát tối cao năm 2022, nhiều ĐBQH đã chỉ ra các bất cập cần tháo gỡ như hậu giám sát chưa nghiêm, ôm đồm quá nhiều lĩnh vực khiến công tác giám sát thiếu hiệu quả.

Quốc hội dự kiến giám sát tối cao việc thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí và công tác quy hoạch

Quốc hội dự kiến giám sát tối cao việc thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí và công tác quy hoạch
Hai chuyên đề thực hiện chính sách pháp luật về tiết kiệm, chống lãng phí và công tác quy hoạch được UBTVQH dự kiến lựa chọn để giám sát tối cao trong năm 2022. Quốc hội lựa chọn thêm hai nội dung khác để giám sát chuyên đề, trình ĐBQH thảo luận, xem xét.