• Mới cập nhật:
Tags:

hệ giá trị gia đình

Đầu tư cho công tác xây dựng gia đình là đầu tư cho phát triển bền vững

Đầu tư cho công tác xây dựng gia đình là đầu tư cho phát triển bền vững
Theo TS Trần Tuyết Ánh, đầu tư cho công tác xây dựng gia đình là đầu tư cho phát triển bền vững. Cho dù khoa học trên thế giới có phát triển tối tân và hiện đại đến đâu nhưng những giá trị từ gia đình là điều không gì có thể thay thế được.

Gia đình Việt thời đại mới: Lựa chọn hệ giá trị nào?

Gia đình Việt thời đại mới: Lựa chọn hệ giá trị nào?
Vừa kế thừa các giá trị văn hóa gia đình truyền thống, vừa bao hàm những giá trị của thời đại mới hội nhập và phát triển - đó là bài toán đặt ra cho nhiều chuyên gia về gia đình và giới, khi lựa chọn hệ giá trị gia đình thời hiện đại.