• Mới cập nhật:
Tags:

hệ giá trị gia đình

Xây dựng hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người vì sự phồn thịnh, hạnh phúc của đất nước

Xây dựng hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người vì sự phồn thịnh, hạnh phúc của đất nước
Kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương văn hóa Việt Nam (1943-2023) là thời điểm nước ta đang đứng trước nhiệm vụ: Xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị chuẩn mực con người và hệ giá trị gia đình Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Hệ giá trị Việt Nam: Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, nền văn hóa và con người Việt Nam

Hệ giá trị Việt Nam: Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, nền văn hóa và con người Việt Nam
Sáng ngày 29/11/2022, Hội thảo quốc gia "Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới" chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế (số 11 Lê Hồng Phong, quận Ba Đình, Hà Nội), trực tiếp tại Hà Nội kết hợp trực tuyến tại điểm cầu TPHCM và Thừa Thiên - Huế.

Hệ giá trị quốc gia là sức mạnh nội sinh để dân tộc phát triển

Hệ giá trị quốc gia là sức mạnh nội sinh để dân tộc phát triển
Ngày 29/11 tới, Hội thảo quốc gia “Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới” sẽ có sự tham dự của đông đảo các chuyên gia, nhà khoa học, quản lý và văn nghệ sĩ...

29/11: Hội thảo quốc gia “Hệ giá trị quốc gia, văn hóa, gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới”

29/11: Hội thảo quốc gia “Hệ giá trị quốc gia, văn hóa, gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới”
Hội thảo quốc gia “Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới” sẽ diễn ra ngày 29/11 tại Hà Nội với khoảng 500 đại biểu tham dự.

Đầu tư cho công tác xây dựng gia đình là đầu tư cho phát triển bền vững

Đầu tư cho công tác xây dựng gia đình là đầu tư cho phát triển bền vững
Theo TS Trần Tuyết Ánh, đầu tư cho công tác xây dựng gia đình là đầu tư cho phát triển bền vững. Cho dù khoa học trên thế giới có phát triển tối tân và hiện đại đến đâu nhưng những giá trị từ gia đình là điều không gì có thể thay thế được.

Gia đình Việt thời đại mới: Lựa chọn hệ giá trị nào?

Gia đình Việt thời đại mới: Lựa chọn hệ giá trị nào?
Vừa kế thừa các giá trị văn hóa gia đình truyền thống, vừa bao hàm những giá trị của thời đại mới hội nhập và phát triển - đó là bài toán đặt ra cho nhiều chuyên gia về gia đình và giới, khi lựa chọn hệ giá trị gia đình thời hiện đại.