• Mới cập nhật:

Xã hội

Hộ kinh doanh bị ảnh hưởng Covid-19 được hỗ trợ 3 triệu đồng

PV 08/07/2021 - 14:51 (GMT+7)

Hộ kinh doanh phải dán biển thông báo đóng cửa để phòng chống dịch Covid-19. Ảnh KT

Hộ kinh doanh là một trong 12 nhóm đối tượng được hỗ trợ theo theo Nghị quyết 68 của Chính phủ. Khi đáp ứng một số điều kiện nhất định, hộ kinh doanh bị ảnh hưởng bởi Covid-19 nhận được mức hỗ trợ là 3 triệu đồng/hộ.

Theo ông Lê Văn Thanh, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH, chính sách hỗ trợ hộ kinh doanh theo Nghị quyết 68 về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, có sự kế thừa từ Nghị quyết số 42/NQ-CP (thực hiện năm 2020).

Theo đó,  hộ kinh doanh đáp ứng đủ điều kiện, chỉ cần nộp giấy đề nghị hỗ trợ tại UBND cấp xã nơi có địa điểm kinh doanh để tổng hợp, trình các cấp. Thời hạn giải quyết tối đa 10 ngày (giảm 2 ngày so với trước). Đồng thời, yêu cầu về hồ sơ cũng được cắt giảm chỉ có giấy đề nghị.

Theo Quyết định 23, Hộ kinh doanh được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau:

1. Có đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế.

2. Phải dừng hoạt động từ 15 ngày liên tục trở lên trong thời gian từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021 theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19.

Mức hỗ trợ và phương thức chi trả

1.     Mức hỗ trợ: 3.000.000 đồng/hộ kinh doanh.

2.     Phương thức chi trả: Trả 01 lần cho hộ kinh doanh.

Hộ kinh doanh bị ảnh hưởng Covid-19 được hỗ trợ 3 triệu đồng - Ảnh 1.

Tình hình dịch phức tạp, các hộ kinh doanh phải đóng cửa theo quy định để chống dịch

Hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện

1.  Hộ kinh doanh gửi đề nghị hỗ trợ đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có địa điểm kinh doanh. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 31 tháng 01 năm 2022.

2.  Trong 03 ngày làm việc, ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận về việc tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh; niêm yết công khai; tổng hợp, báo cáo gửi Chi cục Thuế.

3.  Trong 02 ngày làm việc, Chi cục Thuế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định, gửi ủy ban nhân dân cấp huyện tổng hợp.

4.  Trong 02 ngày làm việc, ủy ban nhân dân cấp huyện rà soát, tổng hợp, trình ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

5.  Trong 02 ngày làm việc, ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ; đồng thời chỉ đạo thực hiện hỗ trợ. Trường hợp không hỗ trợ, ủy ban nhân dân cấp tỉnh thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm
Xem thêm