• Mới cập nhật:

Doanh nghiệp - Doanh nhân

Hỗ trợ cho vay tới 96 tỷ đồng để phát triển vùng trồng dược liệu quý

PV 28/04/2022 - 14:18 (GMT+7)

Phụ nữ dân tộc huyện Văn Bàn (tỉnh Lào Cai) trồng và khai thác dược liệu

Đối tượng được vay vốn là các doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, hộ gia đình và các tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh hoạt động tại các địa bàn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nghị định số 28/2022/NĐ-CP do Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ký ban hành có nội dung về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn 1 (2021 - 2025).

Tại Nghị định có quy định về cho vay đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý. Đối tượng vay vốn là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, hộ gia đình và các tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh (cơ sở sản xuất kinh doanh) hoạt động tại các địa bàn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào DTTS và miền núi, sử dụng từ 50% tổng số lao động trở lên là người dân tộc thiểu số, tham gia Dự án phát triển vùng trồng dược liệu quý (Dự án vùng trồng dược liệu quý), Dự án trung tâm nhân giống, bảo tồn và phát triển dược liệu ứng dụng công nghệ cao (Dự án trung tâm nhân giống) được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Hỗ trợ cho vay tới 96 tỷ đồng để phát triển vùng trồng dược liệu quý - Ảnh 1.

Nghị định số 28/2022/NĐ-CP thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS có quy định về cho vay đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý

Đối tượng vay vốn phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

1 - Được thành lập, hoạt động hợp pháp, có phương án đầu tư và sử dụng vốn vay để tham gia Dự án vùng trồng dược liệu quý, Dự án trung tâm nhân giống được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

2 - Được Ngân hàng Chính sách xã hội tham gia thẩm định phương án vay vốn trước khi cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

3 - Thực hiện bảo đảm tiền vay theo quy định của Ngân hàng Chính sách xã hội và quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm.

Mức cho vay vụ thể:

- Đối với Dự án vùng trồng dược liệu quý Tổng mức cho vay không vượt quá 45% tổng mức đầu tư dự án và không vượt quá 96 tỷ đồng; không vượt quá 92 tỷ đồng đối với Dự án trung tâm nhân giống.

- Mức cho vay đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh tham gia Dự án trung tâm nhân giống và Dự án vùng trồng dược liệu quý do Ngân hàng Chính sách xã hội xác định cho vay căn cứ phương án sử dụng vốn và quyết định phê duyệt thực hiện dự án của cơ quan có thẩm quyền, nhưng không vượt quá 45% mức đầu tư của cơ sở sản xuất kinh doanh khi tham gia vào dự án.

Thời hạn cho vay do Ngân hàng Chính sách xã hội và khách hàng vay vốn thỏa thuận tối đa là 10 năm. Lãi suất cho vay 3,96%/năm. Lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất cho vay.

Ngoài ra, Nghị định cũng quy định cụ thể chính sách cho vay hỗ trợ đất sản xuất, chuyển đổi nghề và cho vay hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm
Xem thêm