• Mới cập nhật:
Tags:

hoang báo bị phạt

Bị phạt tiền vì hoang báo mất trộm hơn 5 lượng vàng

Bị phạt tiền vì hoang báo mất trộm hơn 5 lượng vàng
Được gia đình tín nhiệm cho giữ số gần 4 lượng vàng, nhưng do chơi nhiều dây hụi và không có khả năng góp hụi nên An đã tự tay mang vàng đi bán, nhưng sợ gia đình biết chuyện nên An đã hoang báo rằng mình bị mất trộm vàng.

Không muốn chia tiền bán đất cho con gái, mẹ hoang báo bị cướp

Không muốn chia tiền bán đất cho con gái, mẹ hoang báo bị cướp
Vì hoang báo tin bị cướp bóp cổ giật tài sản nhằm không phải chia tiền bán đất cho con gái, một phụ nữ đã bị cơ quan chức năng xử phạt hành chính 1 triệu đồng.