• Mới cập nhật:
Tags:

học bổng đỡ đầu

TPHCM: Trao 8 suất "Học bổng đỡ đầu" cho học sinh mất cha, mẹ vì Covid-19

TPHCM: Trao 8 suất "Học bổng đỡ đầu" cho học sinh mất cha, mẹ vì Covid-19
Với “Học bổng đỡ đầu”, học sinh mất cha, mẹ vì Covid-19 nhận được nhận 2 - 3 triệu đồng/tháng cho đến khi đến tốt nghiệp đại học. Bên cạnh đó, các em còn được tạo điều kiện kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp.

Trao "học bổng đỡ đầu" cho học sinh có cha, mẹ mất vì Covid-19

Trao "học bổng đỡ đầu" cho học sinh có cha, mẹ mất vì Covid-19
Với “Học bổng đỡ đầu", các em học sinh có cha, mẹ mất vì Covid-19 sẽ nhận được nhận 2 triệu đồng/tháng cho đến khi đến tốt nghiệp đại học. Bên cạnh đó, các em còn được tạo điều kiện kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp đại học.