Hội LHPN Bình Định: Truyền thông "Phụ nữ gắn sản phẩm OCOP với kinh tế số và phát triển xanh"

PV
15/11/2022 - 11:45
Hội LHPN Bình Định: Truyền thông "Phụ nữ gắn sản phẩm OCOP với kinh tế số và phát triển xanh"

Truyền thông “Phụ nữ gắn sản phẩm OCOP với kinh tế số và phát triển xanh" cho hội viên phụ nữ thị trấn Vân Canh

Sáng nay (15/11), Hội LHPN tỉnh Bình Định đã tổ chức hoạt động truyền thông sân khấu hoá về “Phụ nữ gắn sản phẩm OCOP với kinh tế số và phát triển xanh” cho các hội viên phụ nữ thị trấn Vân Canh (huyện Vân Canh, Bình Định).
Hội LHPN Bình Định: Truyền thông “Phụ nữ gắn sản phẩm OCOP với kinh tế số và phát triển xanh" - Ảnh 1.

Chương trình tuyên truyền vai trò của phụ nữ về phát triển kinh tế nông thôn trong xây dựng nông thôn mới

Chương trình đã tuyên truyền Tổng quan chung về Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Đặc biệt, tuyên truyền vai trò của phụ nữ về phát triển kinh tế nông thôn trong xây dựng nông thôn mới.

Trong đó, vai trò của phụ nữ trong thực hiện cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" góp phần xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, đến vai trò nòng cốt trong tham gia triển khai xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội, cảnh quan môi trường, đời sống văn hóa cơ sở, phát triển giáo dục, y tế và chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Vai trò quan trọng nữa của phụ nữ là phát triển kinh tế. Phụ nữ tham gia chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ cao trong sản xuất để tăng giá trị sản phẩm cây trồng, vật nuôi, gắn công nghiệp chế biến với thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Hội LHPN Bình Định: Truyền thông “Phụ nữ gắn sản phẩm OCOP với kinh tế số và phát triển xanh" - Ảnh 2.

Huyện Vân Canh là điểm đầu tiên tổ chức Chương trình truyền thông sân khấu hóa về Phụ nữ gắn sản phẩm OCOP với kinh tế số và phát triển xanh

Với hình thức sân khấu hóa, hoạt động truyền thông nhằm định hướng tuyên truyền chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP đến đông đảo hội viên phụ nữ. Đây là chương trình trọng tâm phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát huy nội lực và gia tăng giá trị. Xây dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững.

Phát huy tính chủ động, sáng tạo, tinh thần hợp tác của các chủ thể và cộng đồng để phát triển sản phẩm OCOP. Phát triển sản phẩm OCOP có thương hiệu, theo chuỗi giá trị dựa trên thế mạnh, lợi thế về nguyên liệu địa phương. Phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, ưu tiên củng cố, kiện toàn và phát triển các hợp tác xã nông nghiệp hoạt động hiệu quả. Phát huy vai trò của hệ thống chính trị, các ngành, các cấp đặc biệt là cấp xã trong triển khai Chương trình OCOP.

Nội dung truyền thông sân khấu hóa về Phụ nữ gắn sản phẩm OCOP với kinh tế số và phát triển xanh, Hội LHPN tỉnh Bình Định tổ chức 11 điểm tại 11 huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Định từ nguồn kinh phí của đề án 939, trong đó huyện Vân Canh là điểm đầu tiên tổ chức.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm