• Mới cập nhật:
Tags:

hội lhpn quảng bình

6 tỉnh Bắc Trung bộ thành lập mới 46 hợp tác xã do Hội LHPN làm chủ

6 tỉnh Bắc Trung bộ thành lập mới 46 hợp tác xã do Hội LHPN làm chủ
Ngày14/12, tại TP.Đông Hà (Quảng Trị), Hội LHPN Cụm thi đua Bắc Trung bộ đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2017.

Phụ nữ cần đặc biệt quan tâm xây dựng gia đình hạnh phúc

Phụ nữ cần đặc biệt quan tâm xây dựng gia đình hạnh phúc
Trong 2 ngày (25, 26/10/2016), Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Quảng Bình lần thứ XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã diễn ra với sự tham gia của 250 đại biểu đại diện cho hơn 190.000 hội viên trong toàn tỉnh.