Hội LHPN tỉnh Phú Thọ tổ chức 3 lớp tập huấn về Dự án 8

Hội LHPN tỉnh Phú Thọ
13/05/2023 - 22:59
Hội LHPN tỉnh Phú Thọ tổ chức 3 lớp tập huấn về Dự án 8
3 lớp tập huấn được Hội LHPN tỉnh Phú Thọ tổ chức nhằm tiếp tục triển khai thực hiện các hoạt động Dự án 8 "Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em".

Vừa qua, Hội LHPN tỉnh Phú Thọ đã tổ chức 3 lớp tập huấn về Phát triển năng lực lồng ghép giới cho cộng đồng, cán bộ thôn bản, người có uy tín trong thôn (Chương trình 3); Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ nữ người dân tộc thiểu số ở cấp huyện và xã; Hướng dẫn cho cán bộ các cấp về giám sát, đánh giá về bình đẳng giới trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia cho hơn 200 lượt học viên.

Chương trình nhằm tiếp tục triển khai thực hiện các hoạt động Dự án 8 "Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em" thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Hội LHPN tỉnh Phú Thọ: Tiếp tục tổ chức tập huấn Dự án 8 - Ảnh 1.

Bà Vũ Thị Thu Huyền - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Phú Thọ - phát biểu khai mạc lớp tập huấn

Trong chương trình tập huấn, các học viên đã được nghe phần truyền đạt, trao đổi của các đồng chí báo cáo viên Hội LHPN tỉnh Phú Thọ, đồng thời các học viên cùng nhau thực hành, trao đổi thảo luận về các nội dung chuyên đề tập huấn như: Một số nội dung cơ bản về giới của vùng dân tộc thiểu số và miền núi; Vấn đề lồng ghép giới, vai trò, trách nhiệm, sự tham gia của nam giới trong phòng chống bạo lực gia đình; Vấn đề kỹ năng lãnh đạo quản lý; Kiến thức, kỹ năng trong giám sát, đánh giá việc thực hiện Dự án 8 và thực hiện bình đẳng giới trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về dân tộc thiểu số và miền núi...

Hội LHPN tỉnh Phú Thọ: Tiếp tục tổ chức tập huấn Dự án 8 - Ảnh 2.

Học viên tại lớp học

Thông qua các lớp tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, kiến thức, kỹ năng cho cán bộ các cấp nhằm thực hiện tốt các hoạt động Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm