Tags:

Hội LHPN xã lãng sơn

Huy động sự tham gia của nam giới trong hoạt động Hội phụ nữ nhằm xóa bỏ định kiến giới

Huy động sự tham gia của nam giới trong hoạt động Hội phụ nữ nhằm xóa bỏ định kiến giới

Với việc tăng cường sự tham gia của nam giới trong các hoạt động của Hội phụ nữ, xã Lãng Sơn, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang, đã thổi một luồng gió mới vào công tác bình đẳng giới tại địa phương.

Nâng cao hiệu quả công tác bình đẳng giới từ các giải pháp đồng bộ, toàn diện

Nâng cao hiệu quả công tác bình đẳng giới từ các giải pháp đồng bộ, toàn diện

Các cấp ủy, đảng xã Lãng Sơn, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang luôn đổi mới công tác bình đẳng giới, nhằm xóa bỏ định kiến giới và nâng cao quyền năng của phụ nữ và trẻ em gái.