Hướng dẫn mới nhất về xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2024

Bách Việt
23/03/2024 - 16:12
Hướng dẫn mới nhất về xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2024

Thí sinh đủ điều kiện sẽ được xét công nhận tốt nghiệp THPT. Ảnh: TTXVN

Theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh có tất cả bài thi tốt nghiệp đều đạt trên 1,0 điểm và có điểm xét tốt nghiệp từ 5,0 điểm trở lên được công nhận tốt nghiệp THPT.

Ngày 22/3/2024, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 1277/BGDĐT-QLCL hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2024 như sau:

- Việc bảo lưu điểm thi quy định tại Điều 38 Quy chế thi tốt nghiệp Trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 15/2020/TT- BGDĐT; áp dụng với thí sinh đã dự thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 để xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2024.

- Thí sinh là học viên giáo dục thường xuyên không thuộc diện xếp loại hạnh kiểm và học theo hình thức tự học có hướng dẫn nếu được xét đặc cách theo quy định tại Điều 37 Quy chế thi tốt nghiệp Trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 15/2020/TT- BGDĐT thì không phải có điều kiện về xếp loại hạnh kiểm.

- Đối với các thí sinh đủ điều kiện dự thi nhưng không có điểm trung bình cả năm lớp 12 theo quy định thì chỉ dùng điểm thi của các bài thi theo quy định để tính điểm xét công nhận tốt nghiệp THPT.

- Nếu thí sinh vừa có Giấy chứng nhận nghề hoặc vừa có Bằng tốt nghiệp trung cấp thì thí sinh chỉ được dùng một trong hai loại giấy tờ trên để được cộng điểm khuyến khích; nếu thí sinh có nhiều Giấy chứng nhận nghề hoặc Bằng tốt nghiệp trung cấp theo quy định tại khoản 2 Điều 40 Quy chế thi tốt nghiệp Trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 15/2020/TT- BGDĐT thì chỉ được cộng điểm khuyến khích đối với 01 Giấy Bằng có kết quả cao nhất.

Hướng dẫn mới nhất về xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2024- Ảnh 1.

Điểm xét tốt nghiệp gồm điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có), điểm trung bình cả năm lớp 12 và điểm các bài thi tốt nghiệp. Ảnh: TTXVN

 

Điểm xét tốt nghiệp THPT năm 2024

Điểm xét tốt nghiệp THPT được quy định tại Điều 41 Quy chế thi tốt nghiệp Trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 15/2020/TT- BGDĐT như sau:

- Điểm xét tốt nghiệp THPT bao gồm:

+ Điểm các bài thi thí sinh dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 12 Quy chế tốt nghiệp Trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 15/2020/TT- BGDĐT sửa đổi bổ sung khoản 2 Điều 1 Thông tư 02/2024/TT-BGDĐT (có hiệu lực ngày 22/4/2024);

+ Điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có) và điểm trung bình cả năm lớp 12;

+ Điểm của từng bài thi được quy về thang điểm 10 để tính điểm xét tốt nghiệp.

Điểm xét tốt nghiệp đối với học sinh giáo dục THPT được tính theo công thức sau:

Hướng dẫn mới nhất về xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2024- Ảnh 2.

Điểm xét tốt nghiệp đối với học viên giáo dục thường xuyên được tính theo công thức sau:

Hướng dẫn mới nhất về xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2024- Ảnh 3.

- Điểm xét tốt nghiệp được lấy đến hai chữ số thập phân, do phần mềm máy tính tự động thực hiện.

Công nhận tốt nghiệp THPT năm 2024

Căn cứ Điều 42 Quy chế thi tốt nghiệp Trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 15/2020/TT- BGDĐT quy định về công nhận tốt nghiệp THPT như sau:

- Những thí sinh đủ điều kiện dự thi, không bị kỷ luật hủy kết quả thi, tất cả các bài thi và các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đăng ký dự thi để xét công nhận tốt nghiệp đều đạt trên 1,0 điểm theo thang điểm 10 và có điểm xét tốt nghiệp từ 5,0 (năm) điểm trở lên được công nhận tốt nghiệp THPT.

- Những thí sinh đủ điều kiện dự thi, được miễn thi tất cả các bài thi trong xét tốt nghiệp THPT theo quy định tại Điều 36 Quy chế thi tốt nghiệp Trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 15/2020/TT- BGDĐT được công nhận tốt nghiệp THPT.
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm