Tags:

hương ước

Đắk Nông: Hương ước góp phần thúc đẩy sự tiến bộ của đồng bào

Đắk Nông: Hương ước góp phần thúc đẩy sự tiến bộ của đồng bào

Cùng với hệ thống pháp luật, hương ước là một công cụ hữu hiệu để quản lý, góp phần xây dựng nếp sống văn hóa, thắt chặt tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, giúp đỡ nhau trong cuộc sống của bà con buôn làng ở Đắk Nông.

Ban hành Nghị định về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư

Ban hành Nghị định về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư

Chính phủ ban hành Nghị định số 61/2023/NĐ-CP về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư. Trong đó, Nghị định quy định rõ điều kiện công nhận hương ước, quy ước.

Bình Định: Đưa quy định chống tảo hôn vào hương ước của làng

Bình Định: Đưa quy định chống tảo hôn vào hương ước của làng

Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Bình Định cho rằng, để giảm thiểu tảo hôn, xóa bỏ hôn nhân cận huyết thống, cần tiếp tục rà soát xem các thôn, làng, khu phố nào chưa đưa nội dung tảo hôn vào hương ước, quy ước và chưa thực hiện cam kết không tảo hôn.

Các tiêu chuẩn xét 'Gia đình văn hóa' theo quy định mới

Các tiêu chuẩn xét 'Gia đình văn hóa' theo quy định mới

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 122/2018/NĐ-CP quy định về xét tặng danh hiệu "Gia đình văn hóa"; "Thôn văn hóa", "Làng văn hóa", "Ấp văn hóa", "Bản văn hóa", "Tổ dân phố văn hóa".

Quy định việc xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước

Quy định việc xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước.