Kết hợp truyền thông, văn hóa doanh nghiệp và an sinh xã hội - bệ đỡ vững chắc cho các hoạt động của Petrovietnam

Hoàng Anh
23/09/2023 - 10:00
Kết hợp truyền thông, văn hóa doanh nghiệp và an sinh xã hội - bệ đỡ vững chắc cho các hoạt động của Petrovietnam

Ông Hoàng Quốc Vượng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Petrovietnam (bìa trái) trao biểu trưng hỗ trợ kinh phí 10 tỷ đồng xây nhà cho người nghèo tỉnh Sóc Trăng

"Công tác Truyền thông, Văn hóa doanh nghiệp và An sinh xã hội khi được kết hợp đã trở thành bệ đỡ vững chắc cho các hoạt động, góp phần tạo nhận thức đúng đắn và tình cảm tốt đẹp của các thế hệ người lao động dầu khí, sự đồng thuận của xã hội, được các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đánh giá cao, khẳng định vị thế, vai trò của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội đất nước".

Nhận định trên được đưa ra trong thông báo kết luận của đồng chí Đỗ Chí Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) tại Hội nghị tập huấn về công tác truyền thông, văn hóa doanh nghiệp và an sinh xã hội (TT, VHDN & ASXH) của Tập đoàn được tổ chức vào ngày 11/8 vừa qua tại Thái Bình.

Sau 4 năm triển khai, thực hiện Nghị quyết 281-NQ/ĐU, ngày 15/5/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn về công tác TT, VHDN, công tác TT, VHDN & ASXH đã được triển khai, thực hiện gắn với các mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) và Chiến lược phát triển của Tập đoàn, khẳng định rõ giá trị cốt lõi "Khát vọng - Trí tuệ - Chuyên nghiệp - Nghĩa tình". Công tác TT, VHDN & ASXH khi được kết hợp đã trở thành bệ đỡ vững chắc cho các hoạt động, góp phần tạo nhận thức đúng đắn và tình cảm tốt đẹp của các thế hệ người lao động (NLĐ) dầu khí, sự đồng thuận của xã hội, được các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đánh giá cao, khẳng định vị thế, vai trò của Tập đoàn đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Thương hiệu, uy tín của Tập đoàn được phục hồi, tạo niềm tin, khí thế mới trong CBCNV, NLĐ dầu khí, tạo điều kiện để Tập đoàn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Hình ảnh Petrovietnam hiện nay không chỉ là trụ cột của nền kinh tế đất nước mà còn là Tập đoàn công nghiệp năng lượng, đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, an ninh lương thực, an ninh kinh tế, góp phần giữ gìn an ninh quốc gia trên biển và tích cực tham gia công tác ASXH.

Bên cạnh kết quả đạt được, để tạo sự sắc sảo trong TT, định hình bản sắc trong văn hóa, công tác ASXH thực hiện bảo đảm hiệu quả, thiết thực, phù hợp với điều kiện SXKD, đạt được mục tiêu đề ra; từ Tập đoàn đến các đơn vị cần tập trung khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện, nêu cao vai trò của người đứng đầu, phân công rõ nhiệm vụ cho từng cá nhân, bộ phận, tổ chức. Xác định công tác TT, VHDN kết hợp với ASXH là giải pháp quan trọng trong phát triển bền vững doanh nghiệp, văn hóa đi trước, định hướng tạo đà cho tái tạo kinh doanh, thúc đẩy, hỗ trợ cho SXKD hiệu quả, bền vững, đúng pháp luật; tạo sự gắn bó khăng khít giữa công tác tuyên giáo, dân vận của Đảng với hoạt động TT, VHDN & ASXH của doanh nghiệp và các đoàn thể, nâng cao vị thế và uy tín của Petrovietnam.

Kết hợp truyền thông, văn hóa doanh nghiệp và an sinh xã hội - bệ đỡ vững chắc cho các hoạt động của Petrovietnam - Ảnh 1.

Toàn cảnh Hội nghị tập huấn về công tác truyền thông, văn hóa doanh nghiệp và an sinh xã hội của Petrovietnam

Trong thời gian tới, để thực hiện tốt công tác TT, VHDN & ASXH, lãnh đạo Tập đoàn yêu cầu, người đứng đầu các đơn vị chịu trách nhiệm chủ trì, chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho các bộ phận tham mưu đề xuất nhiệm vụ, giải pháp để triển khai có trọng tâm, thiết thực, hiệu quả trong từng lĩnh vực; Phân công rõ nhiệm vụ cho từng cá nhân, tổ chức chịu trách nhiệm phối hợp với các phòng ban chức năng triển khai và đề ra lộ trình, thời gian hoàn thành, định kỳ hằng quý đánh giá kết quả triển khai thực hiện.

Đồng thời, tạo sự liên kết chặt chẽ giữa đội ngũ cán bộ TT, VHDN & ASXH với các lực lượng làm công tác tuyên giáo, dân vận của Đảng; tạo sự đồng bộ về chủ trương, biện pháp, nguồn lực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp.

Hợp nhất các đầu mối tham mưu, thực hiện chức năng xây dựng VHDN, TT, ASXH; tiến tới thành lập Ban TT và VHDN tại các đơn vị khi đảm bảo điều kiện; Bố trí nguồn lực (nhân lực, thời gian, tài chính) cho việc thực hiện nhiệm vụ TT, VHDN & ASXH; Rà soát sửa đổi, bổ sung, cập nhật các quy định từ cấp trên vào hệ thống văn bản đã ban hành phù hợp với quy chế tổ chức, hoạt động và điều kiện từng đơn vị.

Bắt đầu từ năm 2024, các đơn vị khi xây dựng kế hoạch SXKD hàng năm, phải bố trí kinh phí cho các hoạt động TT, VHDN & ASXH trình Tập đoàn phê duyệt. Bên cạnh đó, phát huy vai trò các đoàn thể chính trị xã hội, coi đây là điều kiện, là môi trường để khẳng định vai trò, vị thế của tổ chức, đem lợi ích cho doanh nghiệp, lợi ích cho NLĐ, để đời sống của NLĐ được nâng cao khi triển khai thực hiện các hoạt TT, VHDN & ASXH.

Trong công tác truyền thông, cần thực hiện đồng đều các nhiệm vụ truyền thông nội bộ, truyền thông công chúng và truyền thông quốc tế. Xác định rõ đối tượng hướng tới, tăng tính tương tác. Thông qua công tác truyền thông tạo sự đồng thuận trong thực hiện nhiệm vụ SXKD theo hướng quản trị hiệu quả. Chú trọng phân tích tình hình, kết quả SXKD từ đó truyền thông có chiều sâu; đặc biệt là truyền thông chính sách, truyền thông về các gương điển hình trong lao động, sáng tạo, qua đó tạo niềm tin, khí thế mới, động viên NLĐ thực hiện nhiệm vụ được giao với kết quả tốt nhất.

Kết hợp truyền thông, văn hóa doanh nghiệp và an sinh xã hội - bệ đỡ vững chắc cho các hoạt động của Petrovietnam - Ảnh 2.

Lãnh đạo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Petrovietnam trao giải tập thể cho các đơn vị đạt giải cuộc thi "Tôi yêu Petrovietnam"

Đồng thời, mở rộng các hình thức truyền thông, đẩy mạnh truyền thông trên các kênh truyền hình, quảng bá tại các sự kiện lớn, xây dựng những thông điệp ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thể hiện truyền thông trên mạng xã hội; phát triển truyền thông đa phương tiện trên nền tảng kỹ thuật số; Nâng cao chất lượng, hiệu quả website từ Tập đoàn và các đơn vị. Truyền thông theo chủ đề năm; triển khai kế hoạch truyền thông các chuyên đề: chuyển dịch năng lượng, chuyển đổi số của Tập đoàn, phát triển văn hóa Petrovietnam...

Quản trị rủi ro trong truyền thông thông qua hoạt động pháp chế của doanh nghiệp; duy trì rà soát, phát hiện sớm thông tin bất lợi, tác động xấu đến hình ảnh, uy tín, hoạt động của Tập đoàn, các đơn vị; phối hợp cả hệ thống xử lý khi có sự cố, khủng hoảng truyền thông. Tạo đội ngũ/chuỗi liên kết từ Tập đoàn đến đơn vị kịp thời cung cấp, chia sẻ, nắm bắt, nhân rộng tin tốt; xử lý thông tin, nhất là bảo vệ uy tín, thương hiệu của Tập đoàn và các đơn vị.

Trong tái tạo văn hóa Petrovietnam, các đơn vị phải quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Kế hoạch số 407-KH/ĐU ngày 26/6/2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn về thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối gắn với tiếp tục triển khai Nghị quyết 281 và Kết luận 234. Căn cứ các văn bản đã quán triệt, yêu cầu 100% Chi/Đảng bộ trực thuộc xây dựng, ban hành Nghị quyết chuyên đề (trường hợp đã ban hành nghị quyết, yêu cầu cấp ủy các đơn vị ban hành: kết luận, kế hoạch, chương trình hành động) về văn hóa doanh nghiệp; chỉ đạo, phối hợp với lãnh đạo đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt bàn giải pháp, phương hướng tiếp tục triển khai thực hiện.

Xác định phát triển VHDN là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị, từ đó gắn mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng văn VHDN phù hợp với sứ mệnh, tầm nhìn của chiến lược phát triển Tập đoàn và từng đơn vị. Chỉ đạo triển khai Bộ tiêu chí văn hóa kinh doanh Việt Nam, các doanh nghiệp chưa đạt chuẩn và đơn vị thành viên của các doanh nghiệp đã đạt chuẩn đăng ký xây dựng doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam, phấn đấu hết năm 2025 trên 30% doanh nghiệp thuộc Tập đoàn được công nhận "Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam".

Lồng ghép văn hóa chuyển đổi số, chuyển dịch năng lượng trong thực thi các hoạt động văn hóa. Nghiêm túc tuân thủ nội dung Chỉ thị số 7273/CT-DKVN ngày 15/12/2022 của Tổng Giám đốc Tập đoàn về việc quản lý, sử dụng đồng bộ, thống nhất Thương hiệu/nhãn hiệu Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Xây dựng hướng dẫn cụ thể về các nghi thức, nghi lễ cho các sự kiện làm chuẩn mực thực hiện. Xây dựng hệ thống giải thưởng và hình thức xử lý vi phạm văn hóa dầu khí áp dụng chung trong toàn Tập đoàn. Tất cả 8 cụm thi đua trong toàn Tập đoàn đưa nội dung xây dựng VHDN thành tiêu chí xem xét khen thưởng.

Trong công tác ASXH, tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Quy chế Quản lý công tác an sinh xã hội của Petrovietnam được ban hành theo Quyết định số 3058/QĐ-DKVN ngày 7/6/2022 của HĐTV Tập đoàn và các quyết định, hướng dẫn khác có liên quan của Tập đoàn cũng như các quy định của pháp luật.

Đôn đốc và chủ động, tích cực phối hợp với địa phương, các đơn vị nhận tài trợ thực hiện chương trình ASXH đã cam kết theo kế hoạch đảm bảo đúng tiến độ, đối tượng; hoàn thiện hồ sơ quyết toán đảm bảo đúng quy định và đưa yêu cầu báo cáo đánh giá hiệu quả sử dụng công trình sau 1 năm sử dụng cho đơn vị tài trợ (tạo thêm đầu mục chi phí về ASXH và chuyển tiếp nguồn sang năm tiếp theo trong trường hợp chưa giải ngân hết trong năm).

Kết hợp truyền thông, văn hóa doanh nghiệp và an sinh xã hội - bệ đỡ vững chắc cho các hoạt động của Petrovietnam - Ảnh 3.

Người lao động Dầu khí thực hiện Lễ chào cờ trên công trình biển

Xây dựng các hướng dẫn, quy trình thủ tục, trình tự, tiêu chí để thống nhất với các các địa phương, các quỹ hội, các tổ chức, đơn vị trong quá trình đề nghị, tiếp nhận và triển khai chương trình ASXH theo đúng các quy định hiện hành. Cập nhật, tổng hợp kết quả trong quá trình triển khai và hoàn thành các chương trình ASXH theo định kỳ, các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, đề xuất, tham mưu lãnh đạo Tập đoàn xử lý.

Sử dụng thống nhất hình ảnh, thương hiệu của Tập đoàn và các đơn vị tại các ấn phẩm trang trí, gắn biển công trình khi tổ chức các hoạt động ASXH; Tăng cường truyền thông và xây dựng thương hiệu riêng về chương trình ASXH của Tập đoàn; Xây dựng phần mềm, ứng dụng quản lý về các chương trình ASXH để kịp thời cập nhật, truy xuất thông tin, dữ liệu áp dụng thống nhất trong toàn Tập đoàn.

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, lãnh đạo đơn vị trong công tác chăm lo NLĐ hưu trí trong toàn Tập đoàn. Ban Liên lạc hưu trí Tập đoàn và các đơn vị căn cứ điều kiện thực tế tích cực, chủ động nghiên cứu, đề xuất, tham mưu, sáng tạo triển khai thực hiện, giải quyết các chế độ, chính sách đối với NLĐ hưu trí.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm