Tags:

kiểm soát quyền lực

Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trong công tác cán bộ khi đã nghỉ hưu như thế nào?

Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trong công tác cán bộ khi đã nghỉ hưu như thế nào?

Quy định 142-QĐ/TW của Bộ Chính trị thí điểm giao quyền cho người đứng đầu trong công tác cán bộ. Đồng thời, Quy định 142-QĐ/TW cũng buộc người đứng đầu phải chịu trách nhiệm ngay cả khi đã chuyển công tác hoặc nghỉ hưu.

Thực hiện nghiêm quy định về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng

Thực hiện nghiêm quy định về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai yêu cầu thực hiện nghiêm quy định về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát...

8 hành vi lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong công tác cán bộ

8 hành vi lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong công tác cán bộ

Bộ Chính trị vừa ban hành quy định 114-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ. Quy định nêu rõ 8 hành vi được xác định lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong công tác cán bộ.

Người làm công tác tổ chức cán bộ thì yêu cầu về kiểm soát quyền lực phải cao hơn

Người làm công tác tổ chức cán bộ thì yêu cầu về kiểm soát quyền lực phải cao hơn

Ngày 14/7, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị trực tuyến bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng cho lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí năm 2022.

86% tổ chức đảng trực thuộc đảng ủy cơ sở tổ chức xong đại hội

86% tổ chức đảng trực thuộc đảng ủy cơ sở tổ chức xong đại hội

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng Ban Tổ chức TƯ Phạm Minh Chính cho biết, đến nay, cơ bản hoàn thành việc tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020-2022.

6 giải pháp để quy định kiểm soát quyền lực, chống chạy chức chạy quyền đi vào cuộc sống

6 giải pháp để quy định kiểm soát quyền lực, chống chạy chức chạy quyền đi vào cuộc sống

Ban Tổ chức Trung ương đề nghị tổ chức đảng các cấp, nhất là cấp cơ sở tổ chức thực hiện 6 giải pháp để Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền đi vào cuộc sống.

Thường vụ Quốc hội chưa tán thành giảm còn 1 Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

Thường vụ Quốc hội chưa tán thành giảm còn 1 Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

Các ý kiến trong Uỷ ban Thường vụ Quốc hội không nhất trí với phương án đề xuất giảm Phó Chủ tịch HĐND cấp tỉnh từ 2 người xuống còn 1 người.

Chương trình hành động của Chính phủ: Kiểm soát quyền lực, chống chạy chức

Chương trình hành động của Chính phủ: Kiểm soát quyền lực, chống chạy chức

Kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ; chống chạy chức, chạy quyền là một nội dung trong Nghị quyết số 26 mà Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW.