• Mới cập nhật:

Luật và Đời

Làm việc 6 tháng đã phải đóng bảo hiểm thất nghiệp, đúng không?

28/07/2017 - 11:36 AM
Làm việc ở một công ty cổ phần được 6 tháng và đã tham gia bảo hiểm xã hội, tôi thấy các khoản tiền lương bị trừ để đóng bảo hiểm, có cả phần tiền đóng bảo hiểm thất nghiệp. Vậy luật quy định như thế nào về đối tượng phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp?

Hỏi: Em làm việc cho một công ty cổ phần được 06 tháng và đã tham gia BHXH. Trong các khoản tiền lương bị trừ để đóng bảo hiểm, em thấy có cả phần để đóng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Xin Báo PNVN cho biết, pháp luật quy định thế nào về BHTN, những ai phải tham gia loại bảo hiểm này?

                                                                                           Nguyễn Thị Hương Giang (Quảng Ninh)

nghe.jpg
Ảnh minh họa

 Trả lời: Theo quy định tại Điều 41 Luật Việc làm thì nguyên tắc BHTN như sau:

1. Bảo đảm chia sẻ rủi ro giữa những người tham gia BHTN.
2. Mức đóng BHTN được tính trên cơ sở tiền lương của người lao động.
3. Mức hưởng BHTN được tính trên cơ sở mức đóng, thời gian đóng BHTN.
4. Việc thực hiện BHTN phải đơn giản, dễ dàng, thuận tiện, bảo đảm kịp thời và đầy đủ quyền lợi của người tham gia.
5. Quỹ BHTN được quản lý tập trung, thống nhất, công khai, minh bạch, bảo đảm an toàn và được Nhà nước bảo hộ.

Về đối tượng bắt buộc tham gia BHTN, Điều 43 Luật Việc làm quy định:

1. Người lao động phải tham gia BHTN khi làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc như sau:
a) Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc không xác định thời hạn;
b) Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc xác định thời hạn;
c) Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng.

Trong trường hợp người lao động giao kết và đang thực hiện nhiều hợp đồng lao động quy định tại khoản này thì người lao động và người sử dụng lao động của hợp đồng lao động giao kết đầu tiên có trách nhiệm tham gia BHTN.

2. Người lao động theo quy định tại khoản 1 Điều này đang hưởng lương hưu, giúp việc gia đình thì không phải tham gia BHTN.

3. Người sử dụng lao động tham gia BHTN bao gồm cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị vũ trang nhân dân; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam; doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình, hộ kinh doanh, tổ hợp tác, tổ chức khác và cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng làm việc hoặc hợp đồng lao động quy định tại khoản 1 Điều này.

Ý kiến của bạn
Nội dung có thể được biên tập lại trước khi xuất bản. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • Tối thiểu 10 chữ
  • Không chứa liên kết
bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm
Xem thêm