• Mới cập nhật:
Tags:

lao động nữ đang mang thai

Lao động nữ đang mang thai có được nghỉ làm ca đêm không?

Lao động nữ đang mang thai có được nghỉ làm ca đêm không?
Gần đây em mang thai con đầu lòng nên những hôm phải làm việc ca 3, em rất mệt. Em đã báo cáo với quản đốc để xin không phải làm ca 3 nhưng không được.

Lao động nữ đang mang thai nghỉ việc có phải báo trước không?

Lao động nữ đang mang thai nghỉ việc có phải báo trước không?
Em đang làm việc cho một công ty cổ phần theo diện hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Hiện nay, em đang mang thai tháng thứ 3, nhưng do sức khỏe không tốt nên em muốn xin nghỉ việc không lương, ở nhà dưỡng thai. Tuy nhiên, khi em gặp lãnh đạo công ty thì họ không đồng ý với lý do chưa tìm được người thay thế...

Tập trung hỗ trợ lao động mang thai ở Công ty Texwell khi chủ bỏ trốn

Tập trung hỗ trợ lao động mang thai ở Công ty Texwell khi chủ bỏ trốn
Theo BHXH tỉnh Đồng Nai, khi xảy ra việc chủ công ty Texwell bỏ trốn, có khoảng hơn 140 công nhân nữ đang nghỉ chế độ thai sản. Ngoài ra, còn có nhiều lao động nữ lớn tuổi có thể sẽ rất khó tìm việc làm mới.