• Mới cập nhật:
Tags:

luật tiếp cận thông tin

Những thông tin nào người dân không được tiếp cận?

Những thông tin nào người dân không được tiếp cận?
Từ ngày 1/7/2018, Luật Tiếp cận Thông tin có hiệu lực. Bên cạnh 15 loại thông tin phải được công khai rộng rãi thì Luật Tiếp cận thông tin cũng quy định cụ thể những thông tin công dân không được tiếp cận và những thông tin được tiếp cận có điều kiện.

15 loại thông tin phải công khai rộng rãi tới người dân

15 loại thông tin phải công khai rộng rãi tới người dân
Luật Tiếp cận thông tin được Quốc hội thông qua năm 2016 quy định nhiều loại thông tin phải được công khai rộng rãi tới người dân. Trong số này có những thông tin liên quan đến cộng đồng.

Cấm cung cấp thông tin gây kỳ thị giới

Cấm cung cấp thông tin gây kỳ thị giới
Dự thảo Luật tiếp cận thông tin được Quốc hội thông qua sáng nay (6/4) đã bổ sung quy định cấm cung cấp thông tin gây kỳ thị về giới.